Gói dịch vụ hỗ trợ sử dụng CRM

Chính sách bán hàng

400 lượt xem

29/12/2017

1. Cập nhật dữ liệu từ dữ liệu đã có (Excel) lên GetFly CRM: 2.000.000 vnd / lần

Dữ liệu khách hàng đã có sẵn, đồng bộ là quá trình mất thời gian và có khả năng xảy ra sai sót, GetFly cung cấp dịch vụ đồng bộ dữ liệu cho khách hàng, khách hàng chỉ việc giao file dữ liệu, nhân viên GetFly sẽ làm nhiệm vụ đồng bộ dữ liệu cho khách hàng (Có thể sử dụng UltraView hoặc TeamViewer để làm ngay trên máy của khách hàng tránh việc rò rỉ dữ liệu)

2. Tele Sale Admin: Thiết lập 5.000.000/1 tuần làm việc,  1.000.000 / tháng

Để áp dụng GetFly CRM, thường là rất đơn giản, nhưng các công ty đã có lịch sử phát triển lâu đời, các nhân viên chưa quen với phần mềm, cần có một nhân viên đảm nhiệm, thiết lập quy trình, phân công công việc nhắc nhở nhập liệu, báo cáo cho quản lý

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan