Tại sao thông báo trên app khi ấn vào không hiển thị đúng thông báo đó

Getfly Mobile App

403 lượt xem

03/08/2018

Khi nhận được thông báo trên app: tạo mới cơ hội trong chiến dịchKhi click vào thông báo đó sẽ hiển thị màn hình của Thư nội bộ ở Tab THÔNG TIN

Để xem được thông tin cơ hội mới tạo bạn chọn sang Tab TRAO ĐỔI

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan