Tại sao dự án mình xem được mà không sắp xếp được

Quản lý dự án - Công việc

383 lượt xem

03/08/2018

Dự án mà bạn xem được nhưng không hiển thị ở phần sắp xếp dự án do bạn có quyền xem tất cả công việc nên sẽ hiển thị

Nhưng Để sắp xếp được dự án thì bạn phải là người tham gia vào trong dự án đó
LƯU Ý: - việc hiển thị thứ tự sắp xếp chỉ hiển thị trên tài khoản của người sắp xếp chứ không hiển thị chung trên hệ thống

             

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan