Xoá đơn hàng - Khách hàng

Khách hàng

792 lượt xem

30/12/2017

Trong GetFly đơn hàng không xóa được mà chỉ hủy được.

Để hủy được đơn hàng chị phải có quyền hủy đơn hàng.
Để xóa KH thì chị cũng phải có quyền xóa KH

Huỷ đơn hàng


Xoá khách hàng trong danh sách khách hàng

 
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan