Chia sẻ quy trình Kiểm soát gia hạn

Đào tạo mindset

815 lượt xem

30/12/2017

Để thực hiện các bước này chúng tôi yêu cầu các tính năng sau:
1. Quản lý hợp đồng (để biết được hợp đồng nào hết hạn) 
2. Quản lý Chiến dịch cơ hội (Coi các hợp đồng hết hạn là cơ hội kinh doanh cho bộ phận phụ trách gia hạn)
Trước khi làm được điều này chúng tôi còn phải:
1. Yêu cầu nhân viên kinh doanh PHẢI NHẬP HỢP ĐỒNG sau đó mới tạo đơn hàng (Đây là điều kiện CẦN VÀ ĐỦ để được tính doanh số)
2. Phân rõ quy trình gia hạn và đào tạo cho bộ phận phụ trách gia hạn
3. Phân tách bộ phận gia hạn & kế toán (tránh gây nhầm lẫn công việc và có thêm bộ phận giám sát - chính là kế toán)

Quy trình

Sử dụng chiến dịch để theo dõi - Giám sát

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan