Cách ghi nhận UTM qua Optifrom

Marketing - Opt-In Form Landing Page

603 lượt xem

21/06/2018

Nếu bạn muốn tạo các UTM để thống kê được khách hàng đăng kí Form đến từ nguồn nào thì click vào link này để đăng kí:
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
Tại đây bạn nhập các thông tin vào các trường Sau khi đăng kí xong sẽ ra đường link như trong ảnh, copy link đó đặt vào các trang các bài để khác hàng đăng kí vào sẽ ghi nhận được nguồn như hình ảnh dưới (Bạn vào Kpi optin form để check bảng này nhé)Dưới đây là đường link giải mã các kí tự UTM các bạn tham khảo:
 https://blog.siliconstraits.vn/dung-utm-codes-de-do-luong-hieu-qua-cac-kenh-quang-cao/

5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan