Thống kê Affiliate trong KPI của Getfly có nghĩa là gì ?

KPI

408 lượt xem

24/05/2018

           Thống kê Affiliate trong KPI của getfly là phần thống kê về việc Giới thiệu khách hàng mới. Các thống kê bao gồm Những khách hàng giới thiệu bạn bè đến với doanh nghiệp hoặc các nhân viên đang sử dụng trên hệ thống. Qua đó ta có chế tài để tri ân những người thường xuyên giới thiệu khách hàng cho doanh nghiệp.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan