Getfly có thể kết nối với những đối tác cung cấp email marketing nào?

Marketing - Email

1467 lượt xem

29/12/2017

Hiện tại Getfly có thể kết nối được các nhà cung cấp Mail sau:

1- Mail Maraz: https://maraz.io/

2- Mail Linex

3- Gmail : https://www.google.com/intl/vi/gmail/about/#

4- Mail Amazone: https://aws.amazon.com/vi/ses/

5- Mail Sendgrid: https://sendgrid.com/

6- Mailgun: https://www.mailgun.com/


Ngoài ra Getfly có thể tích hợp các dịch vụ mail khác có hỗ trợ gửi mail theo phương thức SMTP

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan