Báo giá cơ bản và tổng quan của GetFly

Chính sách bán hàng

343 lượt xem

29/12/2017

GetFly hiện tại có chính sách giá tổng quan như sau:

Gói Social CRM: 200k / tháng - 2.4tr / năm đối với khách hàng mới, 100k / tháng đối với khách hàng đã sử dụng GetFly (Phân biệt Social CRM & GetFly CRM)

Gói CRM cơ bản 30 người sử dụng: 1.068 k / tháng - 12.816 k / 12 tháng

Gói CRM 50 người sử dụng: 1.568k / tháng - 18.816k / 12 tháng

Đối với khách hàng sử dụng > 50 người sử dụng phương pháp tính là CRM 50 + 30k / user x Số lượng user

Các module mở rộng báo giá theo chính sách sau: 

(Bổ xung báo giá cơ bản)

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan