Làm thế nào để thêm số điện thoại của 1 người liên hệ nếu người đó có nhiều số điện thoại khác nhau?

Đào tạo mindset

302 lượt xem

27/03/2018

Vì mục đích hỗ trợ khách hàng có thể tự động gửi SMS marketing cho khách hàng nên hiện tại hệ thống chỉ cho phép ghi nhận cho mỗi người liên hệ 1 số điện thoại. Để có thể lưu lại cho 1 người liên hệ các số điện thoại khác anh chị có thể note lại vào mục ghi chú của người liên hệ đó, hoặc thêm mới liên hệ phụ là được nhé.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan