Trong phần KPI có phần nào tôi xem được KPI công nợ không?

KPI

319 lượt xem

07/02/2018

Hiện GetFly không có tính năng này.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan