Muốn xem điểm của khách hàng đã tích được

Khách hàng

258 lượt xem

02/02/2018

Anh ( Chị) vào màn hình chi tiết Khách hàng, chọn "Giao dich"  sau đó chọn " Điểm thưởng",  màn hình sẽ hiện ra bảng chi tiết điểm thưởng đã tích được của Khách hàng.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan