Tại sao tôi không gửi được email từ hệ thống getfly?

Để gửi được email từ hệ thống getfly trc hết a/c cần cấu hình email trên hệ thống. Sau khi cấu hình email thành công thì anh mới có thể gửi được email từ hệ thống tới khách hàng. 

Video hướng dẫn cấu hình email hệ thống trên Getfly click xem: Tại đây

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thu Trang Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan