Tôi muốn xóa một số nhóm Khách hàng không cần thiết và thêm mới một số nhóm mới thì làm thế nào?

Trả lời:

Bạn cần có quyền Cài đặt CRM để thực hiện được yêu cầu này

Có 2 cách:

Cách 1: Trong phần cài đặt à chọn CRM à chọn tab Nhóm Khách hàng à click vào tên nhóm KH muốn xóa rồi sửa thành tên nhóm KH mới => Nhấn cập nhật để lưu lại

Cách 2: Cũng trong phần cài đặt à chọn CRM à chọn tab Nhóm Khách hàng  à click vào hình x cuối tên nhóm KH muốn xóa à click vào Đồng ý để xóa nhóm KH đó.

Sau đó vào mục Thêm mới để thêm mới nhóm Khách hàng muốn tạo.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Vũ Kim Chi

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan