Chiến dịch có thể có nhiều người quản lý không?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

330 lượt xem

24/01/2018

Setup chiến dịch sẽ chỉ có một người quản lý chính và đó là người có quyền chỉnh sửa chiến dịch đó. 

Người tham gia chiến dịch thì sẽ không bị giới hạn, do mình tự setup.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan