Biểu đồ tăng trưởng khách hàng nói gì về bộ phận Marketing?

Đào tạo mindset

1151 lượt xem

29/12/2017

Dành cho nhà quản trị, bạn không có nhiều thời gian để theo dõi chi tiết hoạt động của bộ phận Marketing, tuy nhiên bạn cần nắm được biểu đồ về độ tăng trưởng khách hàng theo các yếu tố sau:


1. Số lượng khách hàng mới tháng sau có tăng so với tháng trước hay không 

2. Tốc độ tăng các thàng có đều và có tương ứng với mức chi phí marketing hay không

Trong trường hợp không tăng -> bộ phận Marketing có vấn đề

Trường hợp Tốc độ tăng không đều -> Bộ phận Marketing có vấn đề

Để hiểu sâu hơn, bạn có thể nghiên cứu:

1. Nguồn của khách hàng

2. Chi phí cho 1 thông tin khách hàng

4 / 5 ( 2 votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan