Tôi muốn lọc các cơ hội trong một chiến dịch theo thời gian tùy chọn thì làm như thế nào?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

322 lượt xem

23/01/2018

Muốn lọc các cơ hội trong chiến dich theo thời gian tùy chọn thì phải vào chi tiết chiến dịch đó và nhấp vào biểu tượng thời gian  góc phải phía trên màn hình và nhập ngày tạo cơ hội.

Hình ảnh :


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan