Mình set kịch bản gửi sms nhắc công nợ KH khi chuyển mối quan hệ về Công Nợ, Tuy nhiên đã test và không chạy.

Marketing Automation

368 lượt xem

20/01/2018

Điều kiện auto THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ là vào chi tiết Kh để chỉnh sửa lại mối quan hệ ( như ảnh đính kèm) 

Lưu ý: nếu vào chi tiết khách hàng chọn chỉnh sửa thì không bao gồm trong điều kiện thay đổi mối quan hệ

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan