Hướng dẫn sử dụng KPI G Version trên Getfly CRM 6.0

G-version

21 lượt xem

2024-06-12 04:06:39

1. LỢI ÍCH CỦA KPI G VERSION

Phiên bản KPI mới trong Getfly CRM 6.0 mang đến nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm:

 • Giúp mỗi nhân viên và bộ phận hiểu rõ mục tiêu và vai trò của mình trong việc đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.
 • Giúp quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu suất công việc của từng cá nhân và bộ phận, từ đó đưa ra biện pháp khen thưởng, đào tạo phù hợp.
 • Mỗi cá nhân đều có bộ KPI rõ ràng, minh bạch trong đánh giá hiệu suất, xác định được mục tiêu thăng tiến ở level tiếp theo.
 • Việc áp dụng bộ KPI Gversion theo level và chức danh giúp công ty dễ dàng quản lý và điều chỉnh hệ thống KPI theo nhu cầu thực tế và linh hoạt trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh.

2. PHÂN QUYỀN KPI G VERSION

 • Để có thể thao tác thiết lập KPI G Version trên Getfly CRM 6.0, bạn cần có các phân quyền KPI trên Getfly CRM 6.0

 • User được mặc định xem phiếu KPI cá nhân của mình

3. TẠO MỚI KPI G VERSION

3.1. CÀI ĐẶT CHỨC DANH

Bước 1: Vào Cài đặt hệ thống → Cài đặt Nguồn dữ liệu KPI → Cấu hình Chức danh

Bước 2: Thêm mới chức danh:

 • Click thêm mới

 • Cài đặt Level
  -    Nếu chọn Không: Chức danh không chia theo level, chỉ hiển thị 1 chức danh duy nhất.
  -    Nếu chọn Có: Chức danh chia theo level. Mỗi chức danh tối đa không quá 10 level.
 • Có thể nhập tên tùy ý.

Bước 3: Cài đặt chức danh cho người dùng:

- Chức danh để phục vụ cho việc tạo phiếu KPI G VERSION
- Vào Quản lý Người dùng -> Chọn Thêm mới người dùng hoặc Sửa một người dùng -> Chọn nhập thông tin Chức danh + Level tương ứng.
- Có thể cài đặt nhiều người trong cùng một chức danh.

3.2. HƯỚNG DẪN TẠO MỚI PHIẾU KPI G VERSION:

Để tạo mới KPI bạn làm theo 4 bước sau: 

Bước 1: Chọn chỉ tiêu:

- Vào KPI → KPI G version → Thêm mới KPI

- Thiết lập phiếu theo chức danh.
- Một phiếu sẽ là tạo cho toàn bộ level trong chức danh đó. Ví dụ trong 1 chức danh có 5 level thì sẽ thiết lập chỉ tiêu cho cả 5 level trong cùng 1 phiếu này.

(1) Tên KPI: Đặt tên tùy theo ý người dùng.
(2) Tên chức danh:
-    Tại đây sẽ chọn những chức danh đã cài đặt trước đó.
-    Chọn chức danh nào sẽ hiển thị những người dùng đã được thiết lập chức danh này.
(3) Thiết lập chỉ tiêu KPI:
-    Chọn mẫu chỉ tiêu: bao gồm các mẫu mặc định và các mẫu do mình tạo.
-    Thêm chỉ tiêu: thêm chỉ tiêu theo ý muốn: Chọn các chỉ tiêu mặc định đã có sẵn trên hệ thống.

Bước 2: Cài đặt giá trị:

(1) Áp dụng:
- Chọn Áp dụng giá trị cho toàn bộ các tháng: Tự động sinh phiếu KPI cho các tháng còn lại trong năm. Không sinh cho các tháng quá khứ.
- Chọn Chỉ định giá trị cụ thể cho từng tháng: Sinh ra phiếu KPI cho các tháng được chọn. Không chọn được các tháng ở quá khứ.

(2) Thiết lập chỉ tiêu cho từng người dùng.
-    Thiết lập chỉ tiêu cụ thể cho từng level, từng chỉ tiêu cho các tháng đã lựa chọn.

Bước 3: Kiểm thử: Hiển thị xem trước dữ liệu hiển thị. 


Bước 4: Ban hành: Hiển thị thông tin phiếu sau khi áp dụng:

3.3. Chi tiết phiếu KPI G VERSION

3.3.1. Click xem tổng quan chi tiết 1 phiếu KPI như sau: 

(1) Khu vực tác vụ trong chi tiết phiếu:

 • Sửa: Để sửa lại các chỉ tiêu đã thiết lập trước đó.
 • Tính lại KPI: Để tính lại cả phiếu khi thấy thông tin trong phiếu không đúng.
 • Nút tải xuống: Tải xuống phiếu KPI đang xem.

(2) Đang áp dụng:

 • Bật: Đưa phiếu vào trạng thái áp dụng.
 • Tắt: Đưa phiếu về trạng thái tắt áp dụng.

(3) Xem dữ liệu chốt:

 • Khi tắt: Hiển thị dữ liệu thông tin trong phiếu KPI đang chạy.
 • Khi bật: Hiển thị dữ liệu đã chốt. Nếu phiếu chưa chốt (tính cả chốt bằng tay và chốt tự động) thì hiển thị trắng thông tin.

3.3.2. Bạn vào chi tiết phiếu KPI G VERSION → Chọn nhân viên mình muốn xem trong danh sách các nhân viên đang có trong KPI → Xem chi tiết

 • Trong phiếu sẽ bao gồm các thông số cụ thể của danh sách chỉ tiêu KPI của nhân viên, Lịch sử chốt KPI
 • Các hành động bao gồm:
  - Sửa KPI 
  - Chốt KPI
  - Cập nhật giá trị thực tế của các chi tiêu KPI tự nhập

3.4. Quản lý phiếu KPI G Version:

 • Trường hợp bạn là quản lý: KPI → KPI Gversion: Hiển thị phiếu theo thứ tự mới nhất lên trên và mặc định hiển thị trạng thái đang áp dụng.
 • Trường hợp bạn là nhân viên muốn xem KPI mình đang được giao: Click Avatar → KPI cá nhân G version
   

- Hệ thống hiển thị bảng danh sách chỉ tiêu KPI mà bạn đang được nhận
- Ngoài ra có nút xem Level tiếp theo: Check được KPI của level tiếp theo của mình để sắp xếp được kế hoạch, mục tiêu làm việc phụ hợp và hiệu quả.

4. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KPI G VERSION

 • Cho phép setup theo chức danh, mỗi chức danh sẽ có bộ chỉ tiêu chung, các chức danh có thể có nhiều level các level sẽ khác nhau về khối lượng được setup => giảm số phiếu KPI phải thiết lập trong hệ thống.
 • Có thể sửa được chỉ tiêu cho từng người theo từng level.
 • Tại KPI cá nhân có thể xem trước được thông tin các chỉ tiêu tiếp theo của level kế tiếp là bao nhiêu.
 • Mỗi cá nhân sẽ chỉ được áp dụng 1 phiếu KPI trong 1 thời điểm (tránh tình trạng chồng chéo KPI)

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!

 

 

Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)