Hướng dẫn sử dụng tính năng Tài chính kế toán Getfly 6.0

G-version

23 lượt xem

2024-05-31 09:49:42

 

TÀI LIỆU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN GETFLY CRM 6.0
I. TỔNG QUAN VỀ MODULE TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
1. Lợi ích của việc sử dụng module Tài chính kế toán
- Quản lý chặt chẽ các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
- Hạn chế thất thoát chi phí
- Kiểm soát và đối soát được công nợ phải thu và phải trả
- Dễ dàng xét duyệt các khoản chi online
- Đảm bảo được kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp

2. Đối tượng sử dụng phù hợp
- Bộ phận kế toán hoặc người được giao quyền phụ trách hoạt động tài chính doanh nghiệp
- Các cấp quản lý bao gồm người có quyền quyết định các hoạt động thu chi hoặc người kiểm soát và theo dõi hoạt động thu chi của doanh nghiệp.

II. PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG MODULE TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Để dùng được module Tài chính kế toán, bạn cần được phân quyền. Tùy vào mức độ phụ trách công việc mà admin sẽ phân quyền cho tính năng tương ứng trong module.

(1)    Truy cập: Có thể truy cập ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

(2)    Thêm mới: Thêm mới ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán 

(3)    Sửa: Sửa ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

(4)    Xóa: Xóa ở tính năng tương ứng của Module Tài chính kế toán

(5) Duyệt: Duyệt đối với mục Hạch toán trong Moduke Tài chính kế toán

(6) Xem tất cả: Xem tất cả các Yêu cầu chi phí trong Module Tài chính kế toán

III. GIỚI THIỆU TRANG CHỦ
Màn hình trang chủ Getfly giúp doanh nghiệp theo dõi về dòng tiền thu/ chi tại doanh nghiệp, biểu đồ cán cân thu chi, cơ cấu thu chi theo sản phẩm và số tồn quỹ, công nợ phải thu và phải trả của khách hàng.
1. Biểu đồ dòng tiền
Biểu đồ dòng tiền thu chi sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp so sánh được sự chênh lệnh của dòng tiền thu và chi theo từng tháng., quý, năm

Đường thể hiện dòng tiền của DN theo từng tháng khi bạn click vào sẽ hiển thị số tiền.
Công thức tính dòng tiền= Số tiền tồn đầu kỳ + tổng đã Thu trong ký – tổng đã Chi trong kỳ.
Tại biểu đồ dòng tiền bạn có thể tạo nhanh được các phiếu thu và phiếu chi.
2. Biểu đồ cán cân thu/ chi
Biểu đồ cán cân thu/chi thống kê tỉ trọng giữa thu và chi của doanh nghiệp trong kỳ.

Biểu đồ sẽ hiển thị phần trăm thu chi trong kỳ bạn chọn, khi di chuột vào sẽ hiển thị số tiền thu, chi tương ứng

3. Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo sản phẩm
Tỷ trọng doanh thu của tốp 5 sản phẩm bán chạy nhất. Biểu đồ này cũng sẽ thống kê cho bạn theo tháng, quý, năm, thời gian khác.

Nhìn vào biểu đồ này bạnnắm được sản phẩn nào bên mình đang bán chạy nhất và có kế hoạch kinh doanh cho tháng tiếp theo. Khi di chuột vào biểu đồ sẽ hiển thị tên sản phẩm, doanh thu và tỷ lệ phần trăm tương ứng của sản phẩm đó
4. Hoạt động gần nhất
Mục này ghi nhận hoạt động tạo phiếu thu. Phiếu chi của các tài khoản sử dụng trên hệ thống.

Và tại màn hình trang chủ còn giúp chủ doanh nghiệp check được nhanh tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa theo số tiền tồn đầu quỹ.

Tại đây bạn có thể click chi tiết các quỹ hoặc click vào từng quỹ để xem chi tiết.

Tiếp đến phần công nợ, thống kê tất cả những công nợ phải thu và công nợ phải trả của khách hàng

 

IV. CÁCH THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1. Cách thiết lập hệ thống tài khoản kế toán:
Trên hệ thống Getfly chúng tôi hỗ trợ cho bạn tự tùy biến xây dựng danh mục định khoản kế toán.
Định khoản là việc xác định tài khoản nào ghi Nợ- tài khoản nào ghi Có, với số tiền cụ thể đối với mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Số hiệu tài khoản bạnxậy dựng dự theo bảng hệ thống tài khoản của chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.
Tại bài học này tôi sẽ hướng dẫn anh/ chị thiết lập hệ thống tài khoản kế toán dựa theo thông tư 200
Mục tiêu:
-    Khi bạn tạo quỹ sẽ chỉ định tài khoản cho từng quỹ.
-    Ghi nhận bút toán khi tạo phiếu thu/ chi để làm căn cứ ghi sổ và lên các báo cáo tài chính.
Để xây dựng danh mục tài khoản kế toán bạn vào mục Cài Đặt >> chọn Tài chính kế toán

Bước 1: Tạo template mẫu danh mục tài khoản

Tại đây bạn chọn Tạo Template mẫu sẽ hiển thị bảng tài khoản mẫu: 

Bước 2: Chỉnh sửa và thêm danh mục tài khoản
Để chỉnh sửa thông tin tài khoản bạn click Thay đổi
Ví dụ: tài khoản 111- danh mục tiền mặt
              Tài khoản 1111- danh mục tiền Việt Nam
              Tài khoản 1112- danh mục ngoại tệ

 

Bạn muốn sửa tên danh mục thì click trực tiếp vào tên danh mục để sửa
Tài khoản 1111- danh mục tiền Việt Nam sửa thành Tiền mặt kế toán 
=> Ảnh sau khi sửa.

Bước 3: Cách thêm mới các danh mục tài khoản lớn
Để thêm mới các danh mục tài khoản bạn click vào Thêm danh mục
Thì các danh mục trống sẽ nằm ở cuối cùng bạn kéo thanh cuộn xuống dưới 

Bước 4: Thêm mới các tài khoản chi tiết
Bạn muốn thêm mới tài khoản chi tiết cho tài khoản nào thì click vào dấu cộng  ở tài khoản đó để thêm tài khoản chi tiết.
Ví dụ bạn có tài khoản 111- danh mục Tiền mặt có 2 tài khoản chi tiết 
                           Tài khoản 1111- danh mục tiền Việt Nam
                           Tài khoản 1112- danh mục ngoại tệ
Giờ bạn muốn thêm tài khoản chi tiết 1113- danh mục quỹ HCNS
=> Bạn thao tác nhấn vào dấu cộng và thêm khoản 1113  - danh mục Quỹ HCNS 

=> Ảnh sau khi thêm

Để xoá thông tin tài khoản nào thì anh chị click vào thùng rác để xoá 


Khi bạn tạo tài khoản cần chọn Loại tài khoản
Loại tài khoản Dự nợ, hay Dư có hoặc tài khoản Lưỡng tính.
+ Các loại tài khoản có số dư bên Nợ như các tk có tính chất tài sản: 1, 2, 6, 8
+ Các loại tài khoản có số dư bên Có như các tk có tính chất nguồn vốn: 3, 4, 5, 7
+ Các loại tài khoản lưỡng tính như: 131, 138, 331, 333, 338
Các tài khoản lưỡng tính là các tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên nợ mà cũng có thể có số dư cuối kỳ bên có. Trong khi các tài khoản khác chỉ có được dư Nợ hoặc dư Có hoặc không có số dư cuối kỳ.
Sau khi hoàn tất thay đổi tài khoản kế toán bạn click  Cập nhật
=> Ảnh mẫu danh mục tài khoản

2. Đặt tên các báo cáo tự thiết lập

Vẫn trong Cài đặt  >> Tài chính kế toán >> chọn tab Báo cáo tài chính
 

Chọn Thêm mới  để đặt tên báo cáo => Để hoàn tất click  Thêm mới

V. TẠO NGÂN SÁCH
Ngân sách là kế hoạch thu/chi của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định trong tương lai (tuần/tháng/quý/năm).
Ngân sách trên Getfly giúp doanh nghiệp theo dõi phần Chi ngân sách, đó là việc lập kế hoạch cho các chi phí dự kiến của Doanh nghiệp như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, quảng cáo, …giúp dễ dàng kiểm soát các khoản chi cho của doanh nghiệp.
Để thiết lập ngân sách trên Getfly CRM, bạn làm như sau:

1. Cách tạo ngân sách

Bước 1: Chọn biểu tượng Tài chính kế toán và chọn Ngân sách

Bước 2: Chọn Thêm mới để tạo Ngân sách

Giải thích:

 • (1) Điền tên ngân sách (chi cho mục đích nào Ví dụ: chí phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, Chi phi phòng MKT)
 • (2) Điền số tiền trong ngân sách đó
 • (3) Lựa chọn thời hạn của ngân sách (ngày bắt đầu, ngày kết thúc) 
 • (4) Người quản lý ngân sách là người có quyền phê duyệt các doanh mục đề nghị chi cho ngân sách đó.
 • (5) Người tham gia: là người theo dõi được tình hình biến động của các khoản chi tiêu trong ngân sách đó.    
  Lưu ý: Người tạo ngân sách sẽ có quyền đề nghị thay đổi các khoản chi cho ngân sách, thêm các danh mục cho ngân sách.
 • (6) Có thể lựa chọn tạo ngân sách theo danh mục template tài khoản đã tạo sẵn hoặc không chọn.
 • (7) Mô tả: mô tả chi tiết cho Ngân sách đó. (Ngân sách dùng cho bộ phận nào/mục đích kinh doanh nào, …).
 • (8) Có thể đính kèm các tài liệu liên quan tại mục Tài liệu đính kèm (quy định, quy trình liên quan)

Bước 3: Chọn Thêm mới để hoàn thành việc thêm mới ngân sách

Sau khi thêm mới thành công, danh sách các ngân sách đã tạo sẽ được hiển thị như sau

Để xem được thông tin chi tiết của ngân sách đã tạo, bạn lựa chọn vào tên ngân sách.

Bạn có thể lên các kế hoạch là các khoản chi tiêu cụ thể trong ngân sách đó bằng cách click vào Đề nghị thay đổi

và lựa chọn Thêm danh mục để thêm.

TH 1: Khi bạn dùng template mẫu thì chỉ cần điền số tiền chi cho ngân sách vào tài khoản tương ứng.

TH 2: Không dùng cho Template mẫu thì anh chị click  chọn  =>  Đề nghị thay đổi => chọn Thêm danh mục

 • (1) Code: Thông tin tài khoản định khoản kế toán.
 • (2) Danh mục: Mô tả cho tài khoản kế toán.
 • (3) Thay đổi: Số tiền dự kiến chi cho danh mục đó.
 • (4) Nút +: Thêm danh mục con.
 • (5): Nút xóa:  xóa danh mục tài khoản trong ngân sách.

Bạn điền số tiền vào cột Thay đổi và mô tả thêm cho danh mục đó tại phần Ghi chú. 
Hoàn tất click  vào nút Hoàn thành
Người quản lý ngân sách sẽ click Phê duyệt  để xác nhận số tiền trong ngân sách. Phê duyệt ngân sách nhằm mục đích kiểm tra lại để đúng với kế hoạch đã xây dựng trước đó.
Những người tham gia ngân sách đều có thể trao đổi với nhau trong chính ngân sách đó. Đây cũng là một kênh giao tiếp nội bộ hiệu quả để các người liên quan nắm được thông tin kịp thời và lưu lại lịch sử trao đổi. 

Trong quá trình ghi nhận trao đổi nội bộ, bạn có thể tag tên đồng nghiệp (là việc gắn tên và chỉ đích danh người liên quan), đính kèm tài liệu.
Lưu ý: 
Khi các khoản chi phí, bạn tạo ra yêu cầu chi phí trên Getfly CRM, đồng thời bạn lựa chọn Ngân sách chi tương ứng. Khi các khoản chi được duyệt, tổng số tiền chi sẽ được tổng hợp tại phần thực chi trong ngân sách theo từng hạng mục đã tạo. 
Nếu bạn có các khoản chi vượt quá ngân sách, hệ thống sẽ ra cảnh báo để anh/chị có kế hoạch có nên thay đổi số tiền trong ngân sách hay không.
Trong trường hợp những chu kỳ sau, bạn cần tạo ra ngân sách giống như những ngân sách đã tạo, bạn chỉ cần sử dụng phần sao chép ngân sách để copy toàn bộ danh mục đã tạo.
Khi tạo ngân sách số tiền trong các danh mục vượt quá số tiền tổng dự kiến của ngân sách đó thì khi phê duyệt hệ thống sẽ cảnh báo và không cho phê duyệt.

2. Cách chỉnh sửa ngân sách

Lưu ý:

 • Để chỉnh sửa, xoá ngân sách bạn cần được phân quyền chỉnh sửa, xoá ngân sách.
 • Người tạo ngân sách mới có quyền chỉnh sửa và xoá ngân sách.

Thao tác chỉnh sửa như sau: Ngoài màn hình quản lý ngân sách bạn cần chỉnh sửa hoặc xoá ngân sách nào thì click vào biểu tượng bút  để sửa, click vào thùng rác  để xoá

Ngoài màn hình quản lý ngân sách bạn có thể lọc theo: tên ngân sách, người tạo ngân sách, ngân sách đang sử dụng hoặc đã xoá, lọc theo thời gian có hiệu lực của ngân sách.

3. Thống kê ngân sách

Để thống kê ngân sách tại màn hình quản lý ngân sách anh chị chọn biểu tượng thống kê

Chọn ngân sách cần thống kê => Hoàn tất click vào nút Thống kê

Tại đây sẽ hiển thị thông tin danh sách các danh mục trong ngân sách đó, các khoản dự kiến chi thực hiện và thực chi trong ngân sách đó.
Bạn có thể tải về dưới dạng execl bằng cách click vào biểu tượng Tải để tải bảng thống kê xuống

VI. TẠO QUỸ, QUẢN LÝ QUỸ
 Tạo và Quản lý Quỹ trên Getfly CRM sẽ giúp doanh nghiệp:
 

 • Quản lý chặt chẽ các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp
 • Quản lý dòng tiền ra vào mọi lúc mọi nơi trên nền tảng công nghệ
 • Hạn chế thất thoát tài chính doanh nghiệp.
 • Xác định được người chịu trách nhiệm tới quỹ.
 • Xác định những ai được biết thông tin về quỹ.

1. Tạo quỹ

Quỹ là toàn bộ các khoản tiền của doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
Để tạo quỹ bạn lựa chọn vào biểu tượng Tài chính kế toán =>  chọn Quỹ => Lựa chọn vào  Thêm mới

Sẽ hiển thị ra màn hình tạo quỹ

Giải thích:
 

 • (1) Tên quỹ: Bạn đặt tên quỹ để phân biệt các quỹ với nhau.
 • (2) Mã quỹ: Dùng khi bạn Upload phiếu thu, chi thì cần thu hoặc chi từ quỹ nào sẽ thông qua mã quỹ.
 • (3) Ngân sách: Quỹ này sẽ chi hoặc thu cho ngân sách nào hay không (bạn có thể lựa chọn hoặc không)
 • (4) Quỹ: Nếu quỹ này trực thuộc một quỹ cha nào đó, bạn chọn quỹ tương ứng ở phần quỹ cha. Hệ thống sẽ tự động cập nhật tồn quỹ của Quỹ cha theo tổng tồn quỹ của các quỹ con trực thuộc. 
  Ví dụ: Bạn có một quỹ tổng là Quỹ tiền gửi Ngân hàng. Và có hai quỹ con là Quỹ tiền gửi NH BIDV và Quỹ tiền gửi NH Vietcombank.
 • (5) Tài khoản: lựa chọn tài khoản tương ứng với quỹ như đã cài đặt ở bài học IV. Mục tiêu là để hoạch toán ghi vào sổ quỹ. Mục tài khoản này bạn có thể lựa chọn hoặc không.
  (6) Sử dụng quy trình duyệt:
  TH 1: Có sử dụng quy trình duyệt 
  + Khi phiếu thu/ chi được tạo thì cần quản lý quỹ Duyệt và thủ quỹ xác nhận Chi/ Thu thì lúc này tiền mới được trừ khỏi quỹ và trạng thái sẽ là Đã thu hoặc Đã chi.
  TH2: Không sử dụng quy trình duyệt 
  + Trường hợp nếu người tạo phiếu thu/ chi là thủ quỹ của quỹ chỉ định thì khi phiếu thu/ chi khi được tạo sẽ ở trạng thái Đã xuất hoặc Đã nhập không cần thông qua quản lý quỹ duyệt và thủ quỹ xác nhận Chi hoặc Thu.
  + Trường hợp nếu người tạo phiếu thu/ chi không phải là thủ quỹ thì không cần quản lý quỹ Duyệt tuy nhiên vẫn cần thủ quỹ xác nhận Thu/ Chi để tiền nhập vào quỹ.
  Và khi sử dụng quy trình duyệt quỹ thì bạn thiết lập bước xử lý yêu cầu chi phí:

 •  (7) Thiết lập Quy trình xử lý yêu cầu chi phí: 

Chọn người có thể lập các yêu cầu chi phí liên quan đến Quỹ này: hệ thống đang để mặc định là tất cả, nhưng anh/chị có thể tùy chỉnh được theo từng quỹ. 
Thêm người duyệt yêu cầu chi phí: là việc bạn thiết lập thêm bước duyệt các yêu cầu chi phí. (Ví dụ: thiết lập các Trưởng phòng sẽ duyệt bước này)
Kết thúc quy trình: là việc lựa chọn người cuối cùng có quyền duyệt và hoàn tất việc xét duyệt yêu cầu chi phí. 
=> Trường hợp Quỹ của bạn không áp dụng quy trình duyệt và không lựa chọn người kết thúc quy trình xử lý yêu cầu chi phí thì khi tạo yêu cầu chi phí người được chỉ định duyệt trong phiếu yêu cầu chi phí sẽ duyệt và thủ quỹ sẽ xác nhận Thu/ Chi để Thu/ Chi  tiền vào quỹ.
 

 • (8) Số dư đầu kỳ: Điền thông tin số tiền tồn đầu của quỹ.
 •  (9) Ngày chốt số dư đầu kỳ: Là ngày bạn ghi nhận số dư đầu kỳ. Lưu ý: Các phiếu Thu/ chị tạo trước hoặc trong ngày chốt số dư đầu kỳ sẽ không được ghi nhận trong quỹ
 • (10) Người quản lý quỹ: là người có thể thay đổi thông tin trong quỹ, duyệt các yêu cầu thu, yêu cầu chi
 • (11) Thủ quỹ: là người xác nhận nhập tiền/chi tiền từ quỹ. Chỉ khi nào thủ quỹ xác nhận, số tiền trong quỹ mới thay đổi. 
 • (12) Người duyệt: khi tạo quỹ anh chị có thể chọn thêm người duyệt để tiền được nhập hoặc chi ra với trường hợp ngoài thủ quỹ bận thì người duyệt sẽ có có quyền xác nhận thu/ chi
 • (13) Người liên quan: là người nắm được tình hình thu/chị và tồn trong quỹ đó. Tạo ra các yêu cầu thu chi liên quan đến Quỹ
 • (14) Mô tả:  Bạn có thể điền các mô tả liên quan đến quỹ này hoặc note các thông tin liên quan đến quỹ
 • (15) Tài liệu đính kèm:  Đối với các quỹ có các tài liệu liên quan, bạn có thể nhấn vào đây để thêm các tài liệu

Sau khi hoàn tất, bạn click vào nút Thêm mới  để tạo quỹ

Sau khi thêm mới quỹ sẽ nằm ở màn hình quản lý quỹ. 

Để xem chi tiết Quỹ, Bạn lựa chọn vào tên Quỹ. Trong quỹ bạn có thể xem được toàn bộ các hoạt động trong quỹ. 

 • (1) Thông tin quỹ: Tên quỹ, thuôc quỹ cha nào, Mã quỹ, Người quản lý quỹ và thủ quỹ
 • (2) Thống kê số tiền trong quỹ: Thông kê theo ngày, Tồn đầu quỹ, Quỹ cha, Tồn quỹ, Thu/ Chi/ Chuyển/ Nhận quỹ trong kỳ
 • (3) Lịch sử thu/ chi trong quỹ.
 • (4)  Thống kê phiếu thu/ chi theo dạng lịch.

Trong chi tiết Quỹ bạn sẽ tạo nhanh được phiếu thu, phiếu chi.

2. Cách chỉnh sửa và xoá quỹ

Để chỉnh sửa quỹ bạn cần phải được phân quyền chỉnh sửa và xoá quỹ.
Bạn là người tạo quỹ được phân quyền xoá quỹ và chỉnh sửa thì mới xoá hoặc chỉnh sửa được.
Bạn là người quản lý quỹ được phân quyền xoá quỹ và chỉnh sửa thì mới xoá hoặc chỉnh sửa được
=> Với trường hợp những quỹ đã phát sinh giao dịch thì người tạo quỹ và người quản lý quỹ chỉ có thể chỉnh sửa quỹ không xoá được.
Thao tác chỉnh sửa và xoá quỹ như sau:
Trong màn hình quản lý quỹ bạn cần chỉnh sửa hoặc xoá quỹ nào thì chọn biểu tượng bút  để chỉnh sửa, xoá chọn biểu tượng thùng rác 

Quỹ đã xoá sẽ nằm trong mục Đã xoá

VII. TẠO VÀ QUẢN LÝ PHIẾU THU

 • Phiếu thu là một loại chứng từ để xác định khoản tiền được nhập vào quỹ. Là căn cứ cho việc xác định khoản tiền thanh toán hay chưa. Lưu lại lịch sử thu tiền đối với khách hàng.
 • Tạo và Quản lý Phiếu Thu trên Getfly CRM sẽ giúp doanh nghiệp:
  - Nắm bắt được lịch sử giao dịch trong doanh nghiệp
  - Chứng từ giúp doanh nghiệp xác định các khoản tiền đã thu
  - Dễ dàng đối soát và xét duyệt được mọi lúc mọi nơi
   
 • Khi tạo phiếu thu sẽ có 4 nguồn thu
  - Nguồn TỰ NHẬP: thu không phát sinh hoá đơn.
  - Nguồn QUA ĐƠN HÀNG: là thu tiền qua đơn hàng bán.
  - Nguồn THU TIỀN KHÁCH HÀNG QUA ĐƠN: thu tiền của khách hàng có nhiều đơn cùng lúc.
  - Nguồn YCCP HOÀN ỨNG: thu từ các khoản yêu cầu chi phí hoàn ứng không chi hết.
  Ví dụ: ứng tiền đi công tác không chi hết…

1. Cách thêm mới phiếu thu

Để tạo phiếu thu bạn chọn biểu tượng Tài chính kế toán chọn PHIẾU THU

Khi bạn nhấn thêm mới sẽ  hiển thị ra màn hình tạo phiếu thu

1.1 Thêm mới phiếu thu với nguồn TỰ NHẬP

Giải thích: 

 • (1) Nội dung phiếu thu: điền nội dung phiếu thu tương ứng.
 • (2) Quỹ: lựa chọn quỹ thu tiền, sẽ chỉ chọn được quỹ anh chị là người tham gia.
 • (3) Lựa chọn nguồn nhập phiếu thu TỰ NHẬP
 • (4) Chọn thông tin Khách hàng nộp tiền nếu có.
  Trường hợp thông tin khách hàng chưa có trên hệ thống bạn có thể click  Thêm nhanh khách hàng nhưng với điều kiện bạn cần được phân quyền thêm mới khách hàng.
 • (5) Số tiền: điền thông tin số tiền thu.
 • (6) Điền thông tin tên Người nộp tiền nếu có.
  Khi tạo phiếu thu bạn có thể hạch toán luôn từ thời điểm tạo phiếu bằng cách click  Thêm hạch toán


 Sau khi hoàn tất bạn click  vào button Thêm mới
=> Sau khi tạo mới pPhiếu thu sẽ ở trạng thái Chờ duyệt nếu quỹ bạn chọn nhập vào có sử dụng quy trình duyệt
Quy trình duyệt phiếu thu:
Bước 1: Ai là quản lý quỹ của quỹ đã chọn thì click ĐỒNG Ý để duyệt phiếu thu

Bước 2: Sau khi quản lý quỹ duyệt thì Thủ quỹ xác nhận Đã thu để tiền được nhập vào quỹ

Sau khi kết thúc quy trình phiếu thu sẽ ở trạng thái ĐÃ NHẬP QUỸ

Trường hợp khi tạo phiếu mà anh chị chưa hạch toán thì sau khi tạo phiếu xong anh chị có thể click  button Hạch toán để ghi nhận bút toán cho phiếu thu.

1.2 Thêm mới phiếu thu với nguồn ĐƠN HÀNG BÁN

Với trường hợp này, bạn điền mã đơn hàng là DH rồi ấn enter trên máy tính thì sẽ hiển thị ra các đơn hàng chưa thanh toán => tiếp đó bạn chọn đơn cần thanh toán tương ứng.
Nếu bên bạn có quy định đặt mã đơn hàng thì cần điền mã đơn theo mã đơn mà doanh nghiệp bạn quy định để tìm đơn hàng cần thanh toán.

Sau khi chọn đơn hàng cần thanh toán thì bạn sẽ điền số tiền khách hàng đã thanh toán vào trong đơn 
Ví dụ: đơn 6 triệu khách hàng thanh toán 1 triệu thì bạn sẽ điền 1 triệu vào trong số tiền

Bạn  có thể hạch toán ngay khi tạo phiếu thu để ghi nhận ghi sổ kế toán.
Sau khi hoàn tất click vào “Thêm mới”  để tạo phiếu thu


=> Trường hợp quỹ bạn chọn có áp dụng quy trình duyệt thì các bước duyệt sẽ như 1.1 bên trên.

1.3 Thêm mới phiếu thu với nguồn THU TIỀN KHÁCH HÀNG QUA ĐƠN

Bạn có thể thanh toán nhanh với khách hàng có nhiều đơn còn công nợ.
Áp dụng với trường hợp ví dụ khách hàng có 10 đơn hàng và tổng công nợ là 30 triệu khách hàng trả một lần là 20 triệu thì bạn áp dụng cách này để thanh toán cho nhiều đơn cùng lúc.

Bạn chọn tên khách hàng nộp tiền và ấn enter trên máy tính sẽ hiển thị tên khách hàng và các đơn hàng còn công nợ tương ứng với khách hàng.
Bạn phân bổ số tiền khách hàng thanh toán theo từng đơn để sau này dễ dàng cho việc đối soát đơn nào còn nợ.
Đơn nào không thanh toán thì click thùng rác để xoá 

Hoàn tất click Thêm mới để tạo phiếu thu
=> Trường hợp quỹ bạn chọn có áp dụng quy trình duyệt thì các bước duyệt sẽ như 1.1 bên trên.

1.4 Thêm mới phiếu thu với nguồn YCCP HOÀN ỨNG

Là thu tiền trên các phiếu yêu cầu chi phí hoàn ứng đã duyệt.
Ví dụ: hoàn ứng tiền đi công tác chưa chi hết.

Tại đây bạn click chọn phiếu yêu cầu hoàn ứng => hệ thống sẽ chỉ hiện thị các phiếu yêu cầu hoàn ứng ở trạng thái đã duyệt
Số tiền sẽ được hiển thị theo phiếu hoàn ứng.

Hoàn tất click button “Thêm mới” để tạo phiếu thu
=> Trường hợp quỹ bạnchọn có áp dụng quy trình duyệt thì các bước duyệt sẽ như 1.1 bên trên.
 

Ngoài ra bạn có thể tạo phiếu thu ở:

 • Chi tiết đơn hàng bán

Khi click THANH TOÁN sẽ hiển thị màn hình tạo phiếu thu

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp của bạn có sử dụng thêm Module Tích điểm thì khi nhấn “Thanh toán” hệ thống sẽ hiển thị thanh toán theo quỹ hay theo điểm. Bạn chọn hình thức thanh toán tương ứng.

 • Tạo phiếu thu ở mục Chưa thanh toán của màn hình Quản lý đơn hàng bán:

Ngoài màn hình Bán hàng => Chọn mục Chưa thanh toán => Bạn click chọn vào các đơn hàng muốn thanh toán => Nhấn thanh toán

Khi click thanh toán sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng thanh toán, Bạn chọn Ngày thanh toán, Quỹ thanh toán, Hình thức thanh toán, Số tiền thanh toán sẽ mặc định hiển thị theo số tiền còn lại, nếu khách thanh toán ít hơn thì bạn có thể điều chỉnh lại ở mục Số tiền thanh toán

 • Tạo phiếu thu trong chi tiết quỹ

 • Tạo phếu thu từ màn hình trang chủ của tài chính kế toán

 • Tạo phiếu thu từ các phiếu yêu cầu chi phí hoàn ứng

2 Cách chỉnh sửa, xoá phiếu thu

Bạn lưu ý các phiếu thu sau khi đã duyệt sẽ không chỉnh sửa, xoá được.
Sau khi phiếu thu ở trạng thái ĐÃ NHẬP QUỸ thì chỉ có người tạo phiếu thu mới có quyền báo huỷ 
Bước 1: Để báo huỷ phiếu thu bạn click chọn Nội dung phiếu thu cần huỷ

Chọn “Báo hủy”

Khi click BÁO HUỶ thì cần nêu lý do huỷ

Hoàn tất click Lưu

Lúc này phiếu thu sẽ ở trạng thái BÁO HUỶ

Bước 2: Thủ quỹ check phiếu thu BÁO HUỶ và click vào nội dung phiếu tương ứng

Click chọn “Chấp nhận hủy”  để đồng ý huỷ phiếu thu và tiền sẽ được trừ ra khỏi quỹ.
Click chọn  “Từ chối hủy” để không đồng ý và lúc này phiếu thu vẫn ở trạng thái ĐÃ NHẬP QUỸ.

Để xem các phiếu đã hủy, bạn vào mục đã hủy trong phiếu thu để xem lại các phiếu Đã hủy

3. Cách Upload phiếu thu

Khi Upload phiếu thu Getfly hỗ trợ Upload với các phiếu tự thu và file thanh toán đơn hàng

 • Cách Upload Phiếu tự thu: Trong màn hình quản lý phiếu thu bạn chọn biểu tượng TẢI LÊN  => Tại đây bạn click tải file Mẫu phiếu tự thu/ chi

=> Hệ thống sẽ trả ra file excel

Nội dung: điền thông tin nội dung tạo phiếu thu tự thu.
Ngày yêu cầu: Ngày yêu cầu của phiếu thu
Mã quỹ: điền mã quỹ để thu thì thu vào quỹ nào.
Hình thức thanh toán: điền thông tin hình thức thanh toán tương ứng
Số tiền: điền thông tin số tiền mua tương ứng.
Phiếu Thu nếu liên quan tới khách hàng cụ thể thì anh điền thông tin 

 • Cách Upload Phiếu thanh toán đơn hàng: Trong màn hình quản lý phiếu thu bạn chọn biểu tượng TẢI LÊN  => Tại đây bạn click tải file Mẫu Phiếu Thanh toán đơn hàng

=> Hệ thống sẽ trả ra file excel

Nội dung: điền thông tin nội dung tạo phiếu thu tự thu.
Ngày yêu cầu: Ngày yêu cầu của phiếu thu
Mã quỹ: điền mã quỹ để thu thì thu vào quỹ nào.
Hình thức thanh toán: điền thông tin hình thức thanh toán tương ứng
Số tiền: điền thông tin số tiền mua tương ứng.
Phiếu Thu nếu liên quan tới mã đơn hàng nào thì điền mã đơn hàng tương ứng.

Lưu ý: Ngoài hình thức upload phiếu thu đơn hàng từ phiếu thu. Khi bạn tải đơn hàng lên cũng sẽ có mục upload Tự động thanh toán đơn hàng. 

VIII. TẠO VÀ QUẢN LÝ PHIẾU CHI
Phiếu chi là phiếu xác định các khoản tiền xuất quỹ. Là căn cứ ghi nhận lịch sử xuất tiền.
Tạo và Quản lý Phiếu Chi trên Getfly CRM sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Nắm bắt được lịch sử giao dịch trong doanh nghiệp
 • Chứng từ giúp doanh nghiệp xác định các khoản tiền đã chi
 • Dễ dàng đối soát và xét duyệt được mọi lúc mọi nơi

Khi tạo phiếu chi bạn có thể lựa chọn 4 nguồn chi:

 • TỰ CHI là các phiếu chị không liên quan tới đơn hàng hoặc yêu cầu chi phí.
 • ĐƠN HÀNG NHẬP là chi thông tin đơn hàng mua về.
 • CHI TRẢ TIỀN KHÁCH HÀNG QUA ĐƠN là chi nhiều đơn hàng mua cùng lúc cho nhà cung cấp.
 • CHI YÊU CẦU CHI PHÍ THANH TOÁN, TẠM ỨNG: là chi cho các yêu cầu thanh toán và tạm ứng. Ví dụ thanh toán tiền điện… Hoặc tạm ứng tiền lương hoặc đi công tác của nhân sự.

1. Cách thêm mới phiếu chi

Getfly có hỗ trợ bạn thêm mới phiếu chi và Upload phiếu chi bằng file excel.

1.1. Cách thêm mới phiếu chi nguồn TỰ NHẬP

Chọn biểu tượng tài chính kế toán => Phần phiếu chi => Tại màn hình quản lý phiếu chi bạn click vào “Thêm mới”

=> bạn click vào Nguồn là “Tự chi”

Giải thích:

 • (1) Nội dung chi: Bạn chủ động điền thông tin nội dung chi
 • (2) Quỹ: chọn quỹ chi ( Bạn sẽ chỉ chọn được quỹ bạn là người liên quan. )
 • (3) Khách hàng nhận tiền: nếu phiếu chi có liên quan tới khách hàng nào thì bạn chọn khách hàng liên quan nếu có.
  Nếu khách hàng chưa có trên PM bạn có thể click “Thêm nhanh khách hàng”  để thêm nhanh khách hàng.
 • (4) Số tiền: Bạn điền thông tin số tiền chi.
 • (5) Nếu chi có liên quan tới Ngân sách thì bạn tích chọn Ngân sách 

Lưu ý:
Bạn chỉ lựa chọn được ngân sách mình là người liên quan, và ngân sách đó phải liên quan đến quỹ bạn chọn ở trên
Khi chọn hạng mục trong ngân sách chỉ chọn chi được từ danh mục nhỏ nhất nếu ngân sách nào có hạng mục chi tiết 
Ví dụ: hạng mục ngân sách 112
                                                1121
                                               1122
Với ví dụ trên bạn sẽ chỉ chọn được chi từ danh mục chi tiết là TK 1121 hoặc TK 1122.

 • (6) Nếu có chừng từ nào đính kèm thì tải lên tại  “Tải chứng từ”
 • (7) Nếu có thông tin hạch toán, bạn có thể thêm mới ngay tại đây

Hoàn tất phiếu chi click Thêm mới

Sau khi tạo phiếu chi sẽ ở trạng thái CHỜ DUYỆT

Quy trình duyệt phiếu chi
Bước 1: Người quản lý quỹ click “Đồng ý” để duyệt phiếu

Sau khi duyệt phiếu chi sẽ ở trạng thái ĐÃ DUYỆT

Bước 2: Thủ quỹ click  để tiền được trừ ra khỏi quỹ

Sau khi chi thì đơn hàng sẽ ở trạng thái ĐÃ XUẤT QUỸ kết thúc quy trình sử lý phiếu chi.

1.2 Cách thêm mới thiếu chi với nguồn ĐƠN NHẬP HÀNG

Trong màn hình tạo phiếu chi bạn chọn chi từ đơn nhập hàng

Giải thích

 • (1) Điền nội dung chi.
 • (2) Quỹ: chọn quỹ chi tương ứng, banj sẽ chỉ chọn được quỹ mình là người liên quan.
 • (3) Hình thức thanh toán: chọn hình thức thanh toán tương ứng.
 • (4) Đơn hàng: chọn mã đơn hàng cần chi

Mã đơn hàng Getfly đang quỹ định mã là DH0001 cho đến hết- tuy nhiên nếu bên nào có quy định mã đơn hàng thì bạn gõ theo mã đã quy định rồi ấn enter trên máy tính sẽ hiển thị ra các đơn hàng còn công nợ và chọn đơn hàng cần thành toán.

 • (5) Số tiền: sẽ lấy theo đơn hàng bạn chọn trường hợp không thanh toán hết số tiền trong đơn thì bạn điều chỉnh là số tiền thực tế thanh toán.

 • (6) Ngân sách: nếu chi liên quan tới ngân sách nào thì bạn chọn ngân sách tương ứng và sẽ chỉ chọn được ngân sách bạn là người liên quan và ngân sách liên quan đến quỹ bạn chọn ở trên
 • (7)  Nếu có chừng từ nào đính kèm thì tải lên tại  “Tải chứng từ”
 • (8) Nếu có thông tin hạch toán, bạn có thể thêm mới ngay tại đây

Hoàn tất phiếu chi bạn click “Thêm mới”
Quy trình sử lý phiếu chi sẽ giống với mục 1.1

1.3 Cách thêm mới phiếu chi với nguồn CHI TRẢ KHÁCH HÀNG QUA ĐƠN

Trong màn hình tạo phiếu chi bạn chọn chi tiền trả khách hàng qua đơn hàng bán

Giải thích:

 • Các mục (1), (2), (3), (4), (6) , (7), (8) tương tự như phần trên
 • (6) Bạn tìm kiếm khách hàng nhận tiền tại đây, Hệ thống sẽ hiển thị ra các đơn hàng còn công nợ. Bạn có thể chọn các đơn hàng mình muốn và điền số tiền tương ứng, các đơn hàng không chọn bạn có thể nhấn vào nút xóa để bỏ qua

Hoàn tất phiếu chi bạn click vào “Thêm mới”
Quy trình duyệt phiếu chi như mục 1.1 bạn có thể xem lại.

1.4 Cách thêm mới phiếu chi với nguồn YCCP THANH TOÁN, TẠM ỨNG

Trong màn hình tạo phiếu chi bạn chọn Nguồn là YCCP (T.toán, Tạm ứng, Hoàn ứng)

Lưu ý: sẽ chỉ hiển thị những phiếu YCCP ở trạng thái đã duyệt
Số tiền sẽ lấy theo phiếu YCCP bạn chọn 

Bạn có thể điền tên người nhận tiền tương ứng vào ô NGƯỜI TIẾP NHẬN.

Sau khi hoàn tất click vào “Thêm mới”
Quy trình sử lý duyệt phiếu chi như mục 1.1

Ngoài ra bạn có thể tạo phiếu chị ở:

 •  Chi tiết đơn hàng mua

Khi click THANH TOÁN sẽ hiển thị màn hình tạo phiếu chi

 • Tạo phiếu chi ở mục Chưa thanh toán của màn hình Quản lý đơn hàng bán:

Ngoài màn hình Mua hàng => Chọn mục Chưa thanh toán => Bạn click chọn vào các đơn hàng muốn chi => Nhấn Thanh toán

Khi click thanh toán sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng cần tạo phiếu chi, Bạn chọn Ngày thanh toán, Quỹ thanh toán, Hình thức thanh toán, Số tiền thanh toán sẽ mặc định hiển thị theo số tiền còn lại, nếu khách thanh toán ít hơn thì bạn có thể điều chỉnh lại ở mục Số tiền thanh toán => Sau khi điền các thông tin xong bạn nhấn “Cập nhật”

 • Tạo phiếu chi trong chi tiết quỹ

 • Tạo phếu chi từ màn hình trang chủ của tài chính kế toán

 • Tạo phiếu chi từ các phiếu yêu cầu chi phí Thanh toán, tạm ứng

2 Cách chỉnh sửa, xoá phiếu thu

Bạn lưu ý các phiếu chi sau khi đã duyệt sẽ không chỉnh sửa, xoá được.
Sau khi phiếu chi ở trạng thái ĐÃ XUẤT QUỸ thì chỉ có người tạo phiếu thu mới có quyền báo huỷ 
Bước 1: Để báo huỷ phiếu chi bạn click chọn Nội dung phiếu thu cần huỷ => Chọn “Báo hủy” => Khi click BÁO HUỶ thì cần nêu lý do huỷ => Hoàn tất click “Lưu”

Lúc này phiếu thu sẽ ở trạng thái BÁO HUỶ

Bước 2: Thủ quỹ check phiếu thu BÁO HUỶ và click vào nội dung phiếu tương ứng

Click chọn “Chấp nhận hủy”  để đồng ý huỷ phiếu chi 

Click chọn  “Từ chối hủy” để không đồng ý và lúc này phiếu chi vẫn ở trạng thái ĐÃ HUỶ

Để xem phiếu chi đã hủy, bạn có thể vào mục đã hủy của phiếu chi để xem các phiếu chi đã hủy

3. Cách Upload phiếu chi

Khi Upload phiếu thu Getfly hỗ trợ Upload với các phiếu tự chi và file thanh toán đơn hàng

 • Cách Upload Phiếu tự chi: Trong màn hình quản lý phiếu chi bạn chọn biểu tượng TẢI LÊN  => Tại đây bạn click tải file Mẫu phiếu tự thu/ chi

=> Hệ thống sẽ trả ra file excel

Nội dung: điền thông tin nội dung tạo phiếu chi tự chi.
Ngày yêu cầu: Ngày yêu cầu của phiếu chi
Mã quỹ: điền mã quỹ để thu thì thu vào quỹ nào.
Hình thức thanh toán: điền thông tin hình thức thanh toán tương ứng
Số tiền: điền thông tin số tiền mua tương ứng.
Phiếu Chi nếu liên quan tới khách hàng cụ thể thì bạn điền thông tin

 • Cách Upload Phiếu thanh toán đơn hàng: Trong màn hình quản lý phiếu thu bạn chọn biểu tượng TẢI LÊN  => Tại đây bạn click tải file Mẫu Phiếu Thanh toán đơn hàng

=> Hệ thống sẽ trả ra file excel

Nội dung: điền thông tin nội dung tạo phiếu chi.
Ngày yêu cầu: Ngày yêu cầu của phiếu chi
Mã quỹ: điền mã quỹ để chi thì chi vào quỹ nào.
Hình thức thanh toán: điền thông tin hình thức thanh toán tương ứng
Số tiền: điền thông tin số tiền mua tương ứng.
Phiếu chi nếu liên quan tới mã đơn hàng nào thì điền mã đơn hàng tương ứng.

Lưu ý: Ngoài hình thức upload phiếu chi đơn hàng từ phiếu chi. Khi bạn tải đơn hàng lên cũng sẽ có mục upload Tự động thanh toán đơn hàng.

IX. CHUYỂN QUỸ VÀ KIỂM KÊ QUỸ

1. Chuyển Quỹ

Chuyển quỹ là việc ghi nhận số tiền chuyển từ hai quỹ khác nhau. 
Bạn lựa chọn vào biểu tượng “Tài chính”  >> chọn vào “Quỹ”, chọn “Phiếu chuyển quỹ”
Chọn “Thêm mới” để thêm phiếu chuyển quỹ. 

Sẽ hiển thị ra màn hình tạo phiếu chuyển quỹ

Giải thích

 • (1) Tiêu đề: Nội dung chuyển tiền
 • (2) Ngày chuyển: chọn ngày chuyển quỹ.
 • (3) Quỹ chuyển: chọn quỹ chuyển tiền ra
 • (4) Quỹ nhận: Chọn quỹ chuyển tiền đến
 • (5) Số tiền chuyển quỹ.
 • (6) Mô tả: Mô tả chi tiết về quỹ trên
 • (7) Hạch toán chuyển quỹ để ghi sổ cái

Lưu ý: 
Chuyển quỹ sẽ cần theo đúng quy trình duyệt quỹ của quỹ chuyển và quỹ nhận.
Toàn bộ các phiếu chuyển quỹ sẽ nằm ở màn hình quản lý phiếu chuyển quỹ

Quy trình duyệt phiếu chuyển quỹ:
Người tạo phiếu chuyển quỹ là Thủ quỹ của quỹ chuyển tiền ra. Sau khi tạo phiếu chuyển quỹ chỉ cần thủ quỹ của quỹ nhận duyệt là tiền được nhập vào quỹ nhận và trừ khỏi quỹ đi.

Bạn có thể lọc được những phiếu chuyển quỹ theo trạng thái: đã duyệt, chờ duyệt, báo hủy.
Lọc các phiếu chuyển quỹ: đã hạch toán, chưa hạch toán.
Lọc theo: Tiêu đề phiếu, mã phiếu, quỹ chuyển, quỹ nhận, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, chọn người tạo.

Ngoài màn hình quản lý phiếu chuyển quỹ sẽ ưu tiên hiển thị các phiếu chuyển quỹ “Đang sử dụng” , Để xem các phiếu chuyển quỹ đã hủy, bạn nhấn vào “Đã hủy” để xem
Và để tải các phiếu chuyển quỹ về dưới dạng excel anh chị click biểu tượng mũi tên Tải xuống

2. Cách chỉnh sửa và huỷ phiếu chuyển quỹ

 • Những phiếu chuyển quỹ ở trạng thái chờ duyệt thì mới sửa được.
 • Người được phân quyền sửa phiếu chuyển quỹ và phải là người tạo phiếu chuyển quỹ thì mới sửa được
 • Những phiếu chuyển quỹ sau khi đã duyệt thì sẽ không sửa được.

Thao tác sửa phiếu chuyển quỹ:
Bạn click vào tiêu đề phiếu chuyển quỹ mình là người tạo ở trạng thái CHỜ DUYỆT => Click vào chỉnh sửa tại màn hình Phiếu chuyển quỹ hoặc trong chi tiết phiếu chuyển quỹ

Báo huỷ phiếu chuyển quỹ:
Ai là người tạo phiếu chuyển quỹ thì mới BÁO HUỶ được.
Các phiếu chuyển quỹ chỉ có thể báo huỷ không xoá được khỏi hệ thống.

Đối với những đơn chờ Duyệt, bạn Click vào HỦy bỏ để hủy. Đối với những đơn đã duyệt => Bạn click BÁO HUỶ  và nêu lý do huỷ sau đó click  Lưu

Để huỷ bạn click vào “Chấp nhận hủy” => Lúc này phiếu chuyển quỹ ở trạng thái ĐÃ HUỶ . Để từ chối bạn click vào “Từ chối hủy” => Lúc này phiếu chuyển quỹ ở trạng thái ĐẪ DUYỆT

Các phiếu chuyển quỹ sau khi huỷ sẽ nằm ở tab ĐÃ HUỶ

3. Kiểm kê quỹ

Là công việc nhằm xác định tồn quỹ thực tế và tồn quỹ trên hệ thống. Nhằm mục đích xác định được số tiền chênh lệch là cơ sở quy trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ tài chính doanh nghiệp.
Để kiểm kê quỹ bạn chọn “Tài chính kế toán” =>  chọn QUỸ >> trong đó sẽ có tab KIỂM KÊ QUỸ

Giải thích:

 • (1) Bạn lựa chọn thời gian cần thống kê quỹ.
 • (2) Chọn loại phiếu muốn thống kê theo: phiếu thu, phiếu chi, phiếu chuyển quỹ hoặc không chọn là lọc theo tất cả các phiếu.
 • (3) Chọn Quỹ muốn kiểm kê. 
 • (4) Người tạo: chọn theo người tạo phiếu thu, chi, chuyển quỹ.
 • (5) Hình thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán của các phiếu.
 • (6) Khi thống kê có thể lựa chọn tính gộp cả quỹ con với những quỹ có quỹ cha con.

Sau khi hoàn tất click “Thống kê”
Hệ thống sẽ thống kê: Tổng nhập đầu kỳ, tổng xuất trong kỳ, tồn đầu quỹ. Số tiền hiện tại trong quỹ. 

X. TẠO YÊU CẦU CHI PHÍ.

Yêu cầu chi phí là các yêu cầu thanh toán, tạm ứng trước tiền hoặc hoàn lại tiền chi cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Để tạo yêu cầu chi phí, bạn lựa chọn vào biểu tượng  và lựa chọn Yêu cầu chi phí. 


Chọn “Thêm mới” để thêm các yêu cầu chi phí. 

Tích chọn đề nghị chi phí tương ứng:

1 Yêu cầu chi phí thanh toán

Thanh toán: là yêu cầu thanh toán cho một khoản chi phí nội bộ doanh nghiệp
Ví dụ: thanh toán tiền điện, thanh toán tiền nước, thanh toán lương nhân viên, …

 • (1) Người lập yêu cầu: trên tài khoản của ai tạo sẽ chỉ định người đó.
 • (2) Người phê duyệt: Chọn người phê duyệt YCCP.
 • (3) Số tiền: Điền số tiền YC thanh toán.
 • (4) Ngày yêu cầu: anh chị tạo phiếu ngày nào sẽ hiển thì đó là ngày yêu cầu tuy nhiên anh chị vẫn có thể điều chỉnh ngày.
 • (5) - (6)  Đơn hàng, khách hàng: yêu cầu chi phí thanh toán có liên quan tới đơn hàng mua nào hay khách hàng nào bạn có thể chọn theo mã đơn hàng tương ứng hoặc thông tin khách hàng nếu có.
 • (7) Lý do yêu cầu chi phí: Bạn điền lý do của yêu cầu chi phí tại đây
 • (8) Bạn có thể Kéo thả file đính kèm  nếu có.

Sau khi hoàn tất click “Thêm mới”
Phiếu yêu cầu chi phí sẽ ở trạng thái CHỜ XÁC NHẬN và nằm ngoài màn hình quản lý phiếu yêu cầu chi phí

Bước 1: Người được chỉ định phê duyệt yêu cầu chi phí thanh toán
Ai là người được chỉ định phê duyệt sẽ duyệt YCCP thanh toán thì click vào NỘI DUNG YÊU CẦU phiếu yêu cầu chi phí 

Khi duyệt cần chọn quỹ trước. Thanh toán YCCP chi ra từ quỹ nào và có chi cho ngân sách nào hay không thì tích chọn  và chọn ngân sách nào + Hạng mục ngân sách tương ứng (nếu có)
Phần Ngân sách có thể chọn hoặc không.

Sau khi chọn quỹ click “Duyệt”
Sau khi duyệt YCCP sẽ ở trạng thái Đang xử lý

Bước 2: Người được chỉ định Kết thúc duyệt YCCP trong quỹ sẽ duyệt
Trường hợp Quỹ có sử dụng quy trình duyệt thì người được chỉ định kết thúc YCCP sẽ duyệt YCCP Thanh toán

Sau khi click  “Duyệt” hiện thông báo 

Click “Đồng ý” để hoàn tất.
Sau khi duyệt bước 2 thì phiếu YCCP Thanh toán sẽ ở trạng thái CHỜ XUẤT QUỸ

Bước 3: Tạo phiếu chi

Thủ quỹ của quỹ đã chỉ định sẽ click “Xuất quỹ” sẽ hiển thị ra màn hình tạo tạo phiếu Chi.

Toàn bộ nội dung sẽ lấy trong YCCP thanh toán.
Click “Thêm mới”  để hoàn tất tạo phiếu Chi.
Phiếu chi sau khi được tạo thì sẽ ở trạng thái Đã duyệt và YCCP ở trạng thái Chờ xuất quỹ


Thủ quỹ click  “Đã chi”

Lúc này phiếu Chi sẽ ở trạng thái Đã xuất và YCCP Thanh toán ở trạng thái Đã hoàn thành

2 Tạo phiếu YCCP Tạm Ứng

Tạm ứng: là việc chi trả trước số tiền cho nhân viên để thực hiện yêu cầu nào đó được giao. Ví dụ: tạm ứng chi phí công tác, …

Giải thích:

 • (1) Người yêu cầu: trên tài khoản của ai tạo sẽ lấy người đó là người yêu cầu.
 • (2) Người phế duyệt: chị chọn người phê duyệt tương ứng.
 • (3) Số tiền yêu cầu: điền số tiền yêu cầu tạm ứng.
 • (4) Ngày yêu cầu: chọn ngày yêu cầu
 • (5) Ngày hoàn ứng: chọn ngày hoàn ứng
 • (6) Lý do yêu cầu chi phí: Ví dụ: đi công tác, tiếp khách…..
 • (7) Nếu phiếu có tài liệu đi kèm thì bạn đính kèm tại đây

Hoàn tất click “Thêm mới”

 • Người được chỉ định Phê duyệt chọn Quỹ và Duyệt YCCP, chọn Chi từ Ngân sách (nếu có).
 • Người được chỉ định duyệt YCCP trong quy trình duyệt quỹ sẽ duyệt lại YCCP và Thủ quỹ xuất quỹ tạo phiếu Chi như quy trình YCCP thanh toán phía trên.

3 Yêu cầu chi phí hoàn ứng

Hoàn ứng: là việc thu lại số tiền thừa, trước đó đã ứng trước cho nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nào đó được giao. Ví dụ: hoàn ứng tiền đi công tác, …

 • (1) Người yêu cầu: Người tạo phiếu Hoàn ứng sẽ mặc định là người yêu cầu.
 • (2) Chỉ định người phê duyệt: chọn người phê duyệt phiếu Hoàn ứng tương ứng
 • (3) Ngày hoàn ứng: ngày dự kiến sẽ hoàn ứng.
 • (4) Lý do yêu cầu chi phí: Nội dung hoàn ứng.
 • (5) Tệp đính kèm phiếu Hoàn ứng nếu có.
 • (6) Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chia hết: Bạn điền số tiền tương ứng nếu có
 • (7) Số tiền tạm ứng: Tổng hợp các phiếu tạm ứng mà bạn chọn ở muc (8)
 • (8) Thêm mới các số tiền tạm ứng, bạn có thể chọn các phiếu tạm ứng trước đó để điền

 • (9): Ghi số tiền đã chi và nêu lý do chi., bạn có thể thêm nhiều mục chi khác nhau
 • (10) - (11) Chênh lệch: Sẽ hiển thị số tiền sẽ hoàn lại. hoặc số tiền đã chi dư

Hoàn tất click Thêm mới.
Lúc này YCCP hoàn ứng ở trạng thái Chờ xác nhận

Người được chỉ định phê duyệt sẽ chọn quỹ và duyệt phiếu YCCP hoàn ứng

Thủ quỹ click “Nhập quỹ” để tạo ra phiếu thu

Hoàn tất click “Thêm mới”
Lúc này người Quản lý quỹ sẽ click “Đồng ý”  để duyệt phiếu Thu

Thủ quỹ click  “Đã thu” để tiền được nhập vào quỹ.
Lúc này phiếu yêu cầu hoàn ứng ở trạng thái Đã hoàn thành

Lưu ý:  Trong trường hợp số tiền đã chi vượt quá số tiền Tạm ứng trước đó , hệ thống sẽ ghi nhận số tiền vượt qua số tiền tạm ứng là bao nhiêu. Sau đó sẽ hiện ra phiếu Xuất quỹ và tạo phiếu chi để trả thêm tiền cho người yêu cầu

XI: THỐNG KÊ VÀ DỰ ĐOÁN CÔNG NỢ

Công nợ là việc ghi nhận và theo dõi các khoản phải thu và phải trả với khách hàng khi doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng hoặc khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ nhà cung cấp. 
Lưu ý:

 • Công nợ trên Getfly sẽ được ghi nhận khi đơn hàng ở trạng thái đã duyệt.
 • Phiếu thu, phiếu chi không bị hủy.

1.  Công nợ phải thu

Là toàn bộ số tiền cần thu của khách hàng khi doanh nghiệp bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.
Để xem được công nợ phải thu với khách hàng, bạn lựa chọn vào biểu tượng “Tài chính”  chọn Công nợ và chọn Công nợ phải thu. Tại đây, bạn có thể xem được tổng công nợ phải thu của khách hàng:

Để xem chi tiết công nợ của khách hàng, bạnị lựa chọn vào trong chi tiết khách hàng 

Tại đây bạn có thể xem chi tiết công nợ hiện tại của khách hàng. Các đơn hàng liên quan và lịch sử thanh toán của khách hàng. 

2. Công nợ phải trả:

Là số tiền phải trả cho nhà cung cấp (Ví dụ: khi bạn mua hàng hóa, dịch vụ hoặc mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp)
Để xem được công nợ phải trả với khách hàng, bạn lựa chọn vào biểu tượng  sau đó lựa chọn Công nợ phải trả. Tại đây bạn có thể thống kê được toàn bộ công nợ phải trả với nhà cung cấp.

Bạn lựa chọn vào tên chi tiết nhà cung cấp sẽ hiển thị công nợ chi tiết 

Tại đây bạn có thể xem chi tiết công nợ hiện tại của khách hàng. Các đơn hàng liên quan và lịch sử thanh toán của khách hàng. 

3. Thống kê công nợ:

Là việc tổng hợp các khách hàng còn công nợ phải thu hoặc công nợ phải trả
Để xem được thống kê công nợ, bạn vào biểu tượng “Tài chính”  >> chọn tab “Thống kê công nợ”

Hệ thống sẽ thống kê công nợ phải thu đầu kỳ, công nợ phát sinh trong kỳ và công nợ phải thu cuối kỳ. 

4 Dự đoán công nợ

Khi bạn tạo hợp đồng trên hệ thống và có lựa chọn thêm vào mục gia hạn. Hệ thống sẽ cập nhật công nợ của khách hàng dựa theo thời hạn hợp đồng gia hạn. Từ đó bạn sẽ nắm bắt được nếu khách hàng gia hạn hợp đồng (hợp đồng mua hoặc hợp đồng bán) thì dự đoán công nợ phải thu/công nợ phải trả sẽ như thế nào. 

5. Công nợ chi tiết

Thống kê chi tiết công của từng khách hàng chi tiết theo từng đơn.

XII SỔ CÁI

Sổ cái là một loại sổ sách kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các bút toán phát sinh, các bút toán kết chuyển của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp.
Có 3 phương pháp để ghi nhận các bút toán trong sổ cái:
Phương pháp 1: Tạo bút toán kết chuyển
Lưu ý:
Trường hợp bạn muốn hạch toán các bút toán kết chuyển vào cuối kỳ kế toán thì sẽ hạch toán trực tiếp trong sổ cái.
Ví dụ: hạch toán kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí …

Phương pháp 2: Tạo bút toán từ phiếu chi/ thu chưa hạch toán
Lưu ý:
Phiếu chi/ thu phải ở trạng thái đã chi/ đã thu

Phương pháp 3: Hạch toán bút toán từ nguồn khác
Phần này anh/ chị sẽ tự hạch toán.

Tại màn hình giao diện của số cái sẽ giúp anh/ chị lọc theo các tiêu chí sau:

 • (1) Lọc theo số chứng từ: chính là mã đơn hàng. 
 • (2) Ngày bắt đầu và ngày kết thúc sẽ lọc theo ngày ghi số trong bảng danh sách.
 • (3) Lọc theo tài khoản quỹ.
 • (4) Lọc theo tài khoản đối ứng.
 • (5) Lọc theo tài khoản thuế.
 • (6) Lọc theo loại hạch toán: theo phiếu thu, phiếu chi, kết chuyển, phiếu chuyển quỹ, đơn hàng bán, đơn hàng mua, từ nguồn khác, từ phiếu nhập kho, xuất kho.
 • (7) Ngày ghi sổ: theo thời gian tăng dần hoặc giảm dần.
 • (8) Trạng thái lọc Đã hạch toán, Đã hủy

Tại đây Getfly có hỗ trợ anh/ chị tải xuống dưới dạng excel  tại nút download

XIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BCTC là tổng hợp các báo cáo phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Báo cáo trên Getfly đang lấy theo mẫu của tổng cục thuế và theo thông tư T133 và theo thông tư T200
Các mẫu báo cáo theo thông tư T133 trên Getfly

 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Báo cáo tình hình tài chính (B01A)
 • Báo cáo tình hình tài chính (B01B)
 • Bảng cân đối kế toán (B01-DN)
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02- DN)

Cách mẫu báo cáo theo thông tư T200 trên Getfly

 • Bảng cân đối kế toán (B01- DN)
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (B02- DN)
 • Lưu chuyển tiền tệ (B03- DN)

Với bảng báo này Getfly có hỗ trợ bạn có thể tự tùy biến các chỉ tiêu trong báo cáo và tự tùy biến công thức tính 
Để truy cập vào báo cáo tài chính anh/ chị chọn Tài chính tab Báo cáo tài chính

1 Các mẫu báo cáo theo thông tư T133

1.1 Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản hay còn được gọi là bảng cân đối phát sinh được lập ra với mục đích kiểm tra và đối chiếu lại những dữ liệu được ghi trong sổ sách và chứng từ. Nhờ vậy mà kiểm soát được tính chính xác của các số liệu trước khi lập vào bảng cân đối kế toán cũng như tiến hành các nghiệp vụ kinh tế khác.
Bảng cân đối tài khoản là phụ biểu của báo cáo tài chính được gửi đến cho các cơ quan thuế. Bảng này sẽ phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm số phát sinh trong năm, nguồn vốn, nợ phải trợ, doanh thu, các thu nhập khác cũng như kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

1.2. Báo cáo tài chính B01A
Mẫu báo cáo tài chính B01a viết theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần của các tài sản và cụ thể đi từ tài sản có tính thanh khoản cao nhất đến tài sản tính thanh khoản thấp nhất:
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính
III. Các khoản phải thu
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản cố định
VI. Bất động sản đầu tư
VII. XDCB dở dang
VIII. Tài sản khác

Với mẫu báo cáo này Getfly để doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh thiết minh và công thức các tiêu chí
Để thay đổi thông tin các tiêu chí bạn click vào “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1) Loại công thức tính: 
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
   
 • (2) Công thức tính.
  - Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  - Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  - Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.

Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
* Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.

 • (3) Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

Để tải xuống bảng báo cáo tài chính bạn chọn  để tải về.

1.3 Báo cáo tài chính B01B

Bộ báo cáo tài chính B01b viết theo thứ tự tài sản ngắn hạn- tài sản dài hạn; rồi mới tính theo tính thanh khoản của loại tài sản ngắn hạn và dài hạn đó cụ thể như sau:
Tài sản = tài sản ngắn hạn + tài sản dài hạn.
A Tài sản ngắn hạn bao gồm:
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
IV. Xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
B Tài sản dài hạn bao gồm:
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Bất động sản đầu tư
IV. Xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn

Với mẫu báo cáo này Getfly để doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh thiết minh và công thức các tiêu chí
Để thay đổi thông tin các tiêu chí bạn click vào “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1) Loại công thức tính: 
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
 • (2)    Công thức tính.
  - Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  - Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  - Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.
  Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
  * Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
  - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.
 • (3) Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

1.4. Bảng cân đối kế toán (B01-DN)

Bảng cân đối kế toán là một bộ phận của báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán được các kế toán lập tại thời điểm cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tài chính dùng để phản ánh số liệu tổng thể về tình hình phát sinh các tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

Với mẫu báo cáo này Getfly để doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh thiết minh và công thức các tiêu chí
Để thay đổi thông tin các tiêu chí anh/ chị click vào “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1) Loại công thức tính: 
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
 • (2)    Công thức tính.
  - Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  - Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  - Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.
  Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
  * Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
  - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.
 • (3) Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

1.5  Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Báo cáo hoạt động kinh doanh đây là bảng báo cáo chỉ ra kết quả giữa thu nhập và chi phí trong hoạt động kinh doanh từng kỳ nhất định. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh còn gọi là báo cáo lãi – lỗ của doanh nghiệp. Bảng báo cáo này sẽ phản ánh chính xác kết quả kinh doanh trong từng thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.
Vai trò của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Giúp người đọc báo cáo kết quả kinh doanh nắm được tình hình tài chính. Tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong từng thời kỳ cụ thể.
 • Nó đóng vai trò giúp người đọc dễ dàng so sánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ này và các kỳ trước.
 • Người đọc báo cáo hoạt động kinh doanh dễ dàng nắm được các chi phí phát sinh. Lãi lỗ của doanh nghiệp và có thể đưa ra những định hướng, phương pháp khắc phục. Cũng như các hoạch định của hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Với mẫu báo cáo này Getfly để doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh thiết minh và công thức các tiêu chí
Để thay đổi thông tin các tiêu chí anh/ chị click vào “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1)    Loại công thức tính: 
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
 • (2)    Công thức tính.
  - Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  - Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  - Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.
  Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
  * Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
  - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.
 • (3) Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

1.6 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02- DN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02- DNN là một trong những thành phần của Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đây là văn bản do doanh nghiệp lập khi thực hiện hoạt động kế toán doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu B02- DNN được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với mẫu báo cáo này Getfly để doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh thiết minh và công thức các tiêu chí
Để thay đổi thông tin các tiêu chí anh/ chị click vào “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1) Loại công thức tính: 
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
 • (2)    Công thức tính.
  - Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  - Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  - Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.
  Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
  * Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
  - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.
 • (3) Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

2. Các mẫu báo cáo theo thông tư T200

3. Lưu chuyển tiền tệ (B03- DN)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn được biết đến với tên gọi khác là báo cáo dòng tiền mặt. Đây là loại báo cáo trình bày các dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, người quản lý có thể nhận định và kiểm soát luồng tiền. Đồng thời giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả các luồng tiền đó.

Với mẫu báo cáo này Getfly để doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh thiết minh và công thức các tiêu chí
Để thay đổi thông tin các tiêu chí anh/ chị click vào “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1) Loại công thức tính: 
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5 
 • (2)    Công thức tính.
  - Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  - Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  - Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.
  Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
  * Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
  - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.
 • (3) Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

4. Báo cáo tự thiết lập

Getfly có hỗ trợ bạn tạo các báo cáo tự thiết lập, chủ động đặt tên các tiêu chí, mã số, thuyết minh, đặt tên loại công thức tính, đặt công thức tính.
Bạn click vào biểu tượng tài chính kế toán  >> chọn Báo cáo tài chính >> Chọn tab Báo cáo tài chính tự thiết lập 

Để thêm tên các Báo cáo tài chính bạn vào phần Cài đặt >> Cấu hình hệ thống => Tài chính kế toán => Báo cáo tài chính để thêm mới

Bạn chọn tên báo cáo đã tạo trước đó >> chọn “Cập nhật chỉ tiêu”

 • (1) Bạn click thêm tiêu chí để cập nhật chỉ tiêu.
 • (2) Chọn loại công thức:
  Loại 1: công thức tính theo các tài khoản.
  Loại 2: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1.
  Loại 3: Công thức tình theo các chỉ tiêu Loại 1/loại 2
  Loại 4:  Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3
  Loại 5: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
  Loại 6: Công thức tính theo các chỉ tiêu loại 1/loại 2/ loại 3/ loại 4/ loại 5
 • (3) Công thức tính.
  Các phần tử của công thức nằm trong cặp dấu '{}'.
  Phần tử là các tài khoản hoặc số cố định cần có 3 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Loại (N - Số cố định, D - Nợ, C - Có, R - Đối ứng).
  3: Tài khoản.
  Phần tử là các chỉ tiêu khác cần có 2 phần:
  1: Toán tử (+,-,*,/).
  2: Mã chỉ tiêu.
  Lưu ý: Công thức viết liền không cách.
  * Mẫu phần tử đối ứng {+R111/511}: 
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán TK 111 sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 511 trong kỳ báo cáo.
 • (4)  Tích “V” để cập nhật chỉ tiêu hoặc click “X” để xoá chỉ tiêu.

Trên đây là một vài thao tác trong mục Tài chính kế toán.

Chúc bạn thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)