Hướng dẫn tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly 6.0

G-version

28 lượt xem

2024-05-14 04:34:45

 

Để tích hợp tổng đài Epacific trên Getfly CRM 6.0, bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

1. Lấy thông tin tích hợp

- API KEY

- API SECRET

- Extension Domain (Ví dụ: gly003.getfly.vn)

- Địa chỉ websocket: wss://sbcwrtchcm.ccall.vn:8080 (hoặc wss://sbcwrtchn.ccall.vn:8080) 

- Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọihttps://api22.ccall.vn/cdrs/json 

- Số máy lẻ nhận cuộc gọi đến: Theo kịch bản bạn gọi vào để hiển thị trên phần mềm Getfly 

(Ví dụ cuộc gọi đến đổ đồng đều vào các máy lẻ 101,102 thì điền 101,102 ở ô này)

- Số máy lẻ gọi đi mặc địnhMật khẩu máy lẻ mặc định (điền thông tin 1 máy lẻ và mật khẩu máy lẻ theo mong muốn) 

2. Thao tác tích hợp trên Getfly

Chọn Cài đặt → Tích hợp → Tích hợp Tổng đài → Chọn tổng đài Epacific (CCall) → Cấu hình → Điền các thông tin tương ứng đã xin ở phía tổng đài

3. Lưu ý: 

+ Các số máy nhánh cách nhau dấu phẩy (,)

+ Các nhóm số máy nhánh thì cách nhau dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ:  
  - Kịch bản đổ vào 1 nhóm (Ringroup): 100 - 103 => Điền như sau: 100,101,102,103

  - Kịch bản đổ vào nhiều nhóm 1 lúc: nhóm 100 -103 và nhóm 104 - 106 => Điền như sau: 100,101,102,103;104,105,106 

Sau khi điền thông tin tích hợp xong, bạn Lưu cấu hình, bật kết nối và phân quyền call center và phân chia số máy lẻ cho các user theo hướng dẫn sau: https://wiki.getfly.vn/portal/post/2260 

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!

 

Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)