Hướng dẫn bổ sung sử dụng Google reCaptcha trong xác thực optin form [ Getfly 6.0]

FAQ

74 lượt xem

2024-03-23 02:22:51


1.Lợi ích của sử dụng Google reCaptcha trong Optin form

reCaptcha là một dịch vụ miễn phí trên Google hỗ trợ website và các biểu mẫu chống lại SPAM, các đăng ký độc hại, hoặc các hình thức tấn công ngoại vi khác.
Lơi ích của việc sử dụng Google reCaptcha là giúp giải quyết những con bot độc hại và spammer trên trang web.
Vì vậy Getfly có phát triển tính năng tích hợp với Google reCaptcha để hỗ trợ hạn chế spam trên Optiform

2.Hướng dẫn kết nối

Bước 1: Đầu tiên anh chị cần đăng nhập tài khoản Google của mình 
 

Bước 2: Tạo App
- Truy cập https://www.google.com/recaptcha/about/ 
- Click v3 Admin Console
 


- Nhập các thông tin như Tên ứng dụng, chọn option và điền domain CRM
 


- Click Submit để đăng ký
 

- Sau khi đăng ký xong anh chị copy Key Secret Key để cấu hình vào CRM
 


Bước 3: Cấu hình trên CRM
- Vào Cài đặt ⇒ Cấu hình hệ thống ⇒ CRM ⇒ Optin form
- Kích hoạt nút ‘"Sử dụng Google reCaptcha” 
- Copy thông tin Site key và Secret key trong phần tạo app ở Bước 2 và điền vào phần tích hợp tương ứng và ấn cập nhật.
 


Bước 4: Thiết lập trong Optin form
Tích vào ô Xác minh bằng Google reCaptcha trong bước thiết lập, mục “ Trước khi đăng ký thành công” 
 

 

3.Kết quả 
 

 

Lưu ý:

- Mã reCapcha có giới hạn trong vòng 1 phút

- Trong trường hợp Anh/chị cần xem lại các thông tin kết nối (KEY và Secret Key ) thì Anh/chị thao tác như sau:

+ Truy cập https://www.google.com/recaptcha/about/ 
+ Click v3 Admin Console
+ Trong màn hình thiết lập, click reCAPTCHA keys để xem Site key và Secret key
 

Ngoài ra, tại màn hình này Anh/chị có thể add thêm các domain khác để sử dụng mã reCapcha cho nhiều domain cùng lúc 

 


- Việc sử dụng Google reCaptcha trong Optin form không bắt buộc, nếu trường hợp Anh/chị không sử dụng Google reCaptcha trong optin form để hạn chế spam thì Form vẫn được thiết lập giới hạn đăng ký không quá 5 lần từ 1 địa chỉ IP trong 1 phút.

Chúc Anh/chị thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)