Hướng dẫn tích hợp ZNS Gapone trên Getfly 4.0

Đối tác kết nối

107 lượt xem

2023-12-04 04:35:59

Chào anh/chị,

Để kết nối với ZNS Gapone, anh chị thao tác như sau:

1. Thông tin cần thiết:

Người dùng đăng nhập website GAPONE tại https://app.gapone.vn để:

  • Tạo API keys (client_id và client_secret):

Bước 1, 2, 3 (Step 1, 2, 3): Cài đặt > Kết nối API > Tạo mới.

Bước 4 (Step 4): Điền tên ứng dụng (Anh chị có thể điền tên bất kỳ. Ví dụ: Getfly)

Bước 5 (Step 5): Nhấn để xác nhận đăng ký ứng dụng. Ứng dụng mới với client_id và client_secret sẽ xuất hiện trong bảng.

  • Đăng ký URL (webhook) nhận delivery notification:

Bước 1 (Step 1): Nhấn vào tên ứng dụng.

Bước 2 (Step 2): Điền Webhook Url.

Bước 3 (Step 3): Nhấn để xác nhận đăng ký Webhook Url.

 

2. Tích hợp trên Getfly:

Truy cập Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp Zns thông qua bên thứ ba

Chọn nhà cung cấp dịch vụ Gapone => nhập client_id và client_secret => ấn “Lưu cấu hình”

Ấn “Ủy quyền OA” trình duyệt sẽ mở tab mới để chọn OA liên kết, chọn OA, tích đồng ý và ấn “Cho phép” để thực hiện liên kết OA với hệ thống của Gapone.

    

Sau khi hoàn thành, ấn Đồng bộ danh sách OA để lấy danh sách OA đã liên kết sử dụng trong quá trình gửi ZNS.

3. Gửi ZNS:

- Gửi trực tiếp qua màn hình thêm mới: Chọn Gửi Zns thông qua “Bên thứ ba”, sau đó chọn mẫu và các thiết lập tương tự như trước.

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

0/5 (0 lượt)