Hướng dẫn tích hợp tổng đài Diginext vào hệ thống Getfly CRM 4.0

Đối tác kết nối

107 lượt xem

2023-11-01 11:32:13

 

Để tích hợp tổng đài Diginext vào hệ thống Getfly CRM, Anh/chị vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

1. Lấy thông tin tích hợp

Anh/chị liên hệ phía tổng đài Diginext nhờ cung cấp các thông tin sau:

    1. API Key 

    2. API Secret (Token)

    3. Extension domain 

    4. Địa chỉ websocket 

    5. Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi: https://voice.diginext.com.vn/api/get/all/call/detail/record 

    6. Đường dẫn lấy file ghi âm: https://voice.diginext.com.vn/api/get/url/recording 

2. Thao tác tích hợp trên Getfly

Sau khi có đầy đủ các thông tin trên Anh/chị vào hệ thống Getfly để tiến hành tích hợp

Anh/chị vào mục Cài đặt --> chọn Tích hợp --> Tích hợp tổng đài --> Mục Nhà cung cấp dịch vụ chọn Diginext

- Màn hình tích hợp sẽ hiển thị, Anh/chị điền thông tin vào các trường tương ứng, nhấn Lưu cấu hình để lưu thông tin sau đó kiểm tra cấu hình

- Sau khi tích hợp xong anh/chị tiến hành phân quyền và chia máy nhánh cho nhân viên theo hướng dẫn https://wiki.getfly.vn/portal/post/1684 

Trong quá trình thao tác tích hợp và sử dụng, cần hỗ trợ trực tiếp anh/chị vui lòng  liên hệ hotline - 02462627662 (nhánh 1), tạo ticket ( https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702) để được hỗ trợ kiểm tra

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)