[Getfly 4.0] KPI Sản phẩm: Tổng quan quản lý KPI sản phẩm 4.0

KPI sản phẩm

70 lượt xem

2023-09-06 04:15:51

Chào anh chị!

KPI Sản phẩm là bản báo cáo thống kê những sản phẩm, nhóm sản phẩm mà doanh nghiệp đã bán ra

Lưu ý:
+ Nếu được phân quyền truy cập vào KPI sản phẩm thì sẽ xem được thống kê sản phẩm có phát sinh đơn hàng do mình là người thực hiện.
+ Nếu được phân quyền xem tất cả thì sẽ xem được thống kê toàn bộ sản phẩm trên hệ thống.

Cách truy cập KPI sản phẩm

Anh/ chị trỏ chuột vào KPI F7 chọn Sản phẩm 

Anh chị lựa chọn điều kiện lọc 

(1) Lựa chọn điều kiện lọc xem theo sản phẩm, nhóm sản phẩm hoặc nguồn khách hàng.
(2) Lựa chọn thời gian xem theo tháng, quý, năm hoặc thời gian khác.Thống kê KPI sản phẩm

(1)Doanh số: Tổng giá trị sản phẩm bán ra trong kỳ (trong tháng). Doanh số = Số lượng x Đơn giá

(2)Doanh thu: Tổng số tiền thu được trong kỳ (trong tháng). Doanh thu = Doanh số + VAT - Chiết khấu

TOP 5 doanh thu sản phẩm: là thống kê top 5 sản phẩm đem lại doanh thu nhiều nhất trong tháng. Những sản phẩm, dịch vụ không nằm trong Top 5 sẽ ở phần “Khác”.

Từ biểu đồ này anh chị sẽ biết được những sản phẩm, dịch vụ nào đang đem lại cho chúng ta nhiều doanh thu nhất, chi tiết cụ thể là bao nhiêu tiền, chiếm tỷ trọng là bao nhiêu trong tổng số sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của mình. Từ đó sẽ có biện pháp điều chỉnh chiến lược sao cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất.

Biểu đồ biến động doanh thu: So sánh biến động doanh thu của Top 3 tiêu chí trong kỳ này/ tháng này so với kỳ trước/ tháng trước.


 

Sản phẩm bán – trả trong kỳ
 


 

(1)Nhóm sản phẩm: thống kê sản phẩm bán ra trong kỳ theo nhóm sản phẩm đã phân loại khi thêm mới sản phẩm.
(2)Sản phẩm: là thống kê tên các sản phẩm đã được bán ra trong kỳ đấy.
(3)Đơn vị tính: đơn vị tính của sản phẩm đã bán ra. Nếu để trống/ chưa cập nhật thì sản phẩm chưa có đơn vị tính, chưa điền đơn vị tính khi tạo sản phẩm.
(4)Số lương bán: tổng số lượng đã được bán ra trong kỳ của từng sản phẩm.
(5)Số lượng quà tặng: thống kê số lượng sản phẩm doanh nghiệp dùng để làm quà tặng trong chính sách bán hàng- quả tặng. Sản phẩm này được thống kê trong KPI Sản phẩm như một sản phẩm bán ra thông thường nhưng với giá bán là 0 VNĐ. (6)Chiết khấu: là tổng số tiền chiết khấu cho khách hàng khi mua sản phẩm đấy.
(7)Doanh số: tổng giá trị sản phẩm bán ra trong kỳ (trong tháng) của sản phẩm đấy. Doanh số = Số lượng x Đơn giá
(8)Doanh thu: tổng số tiền thu được trong kỳ (trong tháng) của sản phẩm đấy. Doanh thu = Doanh số + VAT + Chi phí khác - Chiết khấu
(9)Tỷ trọng (%): tỷ trọng doanh thu của sản phẩm đấy trên tổng số doanh thu đã bán ra trong kỳ.
(10)Lợi nhuận: là tổng số tiền lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được sau khi đã trừ đi chi phí sản xuất, nhập vào (giá nhập/ giá mua).

Anh chị cũng có thể click vào sản phẩm để xem chi tiết thông tin sản phẩm và dowload danh sách sản phẩm bán ra trong kỳ để lưu trữ hoặc làm báo cáo

Đối với sản phẩm bị khách hàng trả lại trong kỳ anh chị cần phải sử dụng module Kho của Getfly để thực hiện thao tác “nhập hàng trả lại”

Chúc anh chị thao tác thành công!

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)