Getfly - Cập nhật tính năng mới phiên bản v4.0.19 ngày 04.03.2021

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

656 lượt xem

2021-03-03 14:06:02

Version: 4.0.19
Thời gian dự kiến cập nhật: 04/03/2021


A. Tính năng mới:

1. Bổ sung trường danh xưng trong liên hệ:

 • Bổ sung một ô để nhập trường danh xưng.
 • Bổ sung biến liên quan tới danh xưng trong automation, sms, email.


2. Bổ sung tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng khi merge khách hàng


3. Điều chỉnh hiển thị ở quickview khách hàng: đổi “Tổng doanh thu” thành “Giá trị”

4. Module dữ liệu nhạy cảm (Dành cho Khách hàng mua Module bảo mật):

 • Bổ sung che dữ liệu nhạy cảm đối với 2 thông tin: tương tác và giá trị đơn hàng (trong định nghĩa dữ liệu trường giá trị đơn hàng là trường số tiền đã thanh toán) trong chi tiết khách hàng.
 • Che dữ liệu trường giá trị ở quickview khách hàng.

5. Bổ sung automation liên quan tới liên hệ lần cuối:

 • Là automation theo thời gian
 • Có chọn điều kiện theo số ngày bằng hoặc lớn hơn


6. Automation liên quan tới báo giá, bao gồm:

- Các hành động:

 • Thêm mới báo giá
 • Duyệt báo giá
 • Huỷ báo giá

- Các hệ quả:

 • Gửi sms
 • Gửi email
 • Gửi thông báo
 • Tạo công việc
 • Thêm cơ hội với khách hàng liên quan
 • Cập nhật mối quan hệ


7. Việt hoá các toán tử trong automation(contain, not contain, in, like,….)

8. Sửa automation: đối với tài khoản không được xem chiến dịch:

 • Điều chỉnh lại là hiển thị mã chiến dịch + bạn không liên quan trong chiến dịch

9. Automation liên quan tới đơn hàng: Bổ sung thêm tuỳ chọn “Giá trị thanh toán đơn hàng”

10. Automation liên quan tới hợp đồng, bao gồm
- Các hành động:

 • Thêm mới hợp đồng
 • Duyệt hợp đồng
 • Huỷ hợp đồng

- Các hệ quả:

 • Gửi sms
 • Gửi email
 • Gửi thông báo
 • Tạo công việc
 • Thêm cơ hội với khách hàng liên quan
 • Cập nhật mối quan hệ


11. Bổ sung quyền xem tất cả chiến dịch.


12. Màn hình tạo mới đơn hàng bỏ search + thêm mới đối với các ô: Tên KH, Điện thoại, Địa chỉ, Email dưới ô tìm kiếm khách hàng


13. [Tối ưu tốc độ] Notification sẽ được xoá sau 3 tháng, bất kể đã đọc hay chưa đọc.

 • Xoá notification sẽ chạy vào ngày 1 các tháng: 3, 6, 9, 12.
 • Lấy các notification có khoảng thời gian nhỏ hơn 3 tháng trở về trước.
  Ví dụ: chạy xoá vào ngày 01/03/2021 thì sẽ xoá các notification nhỏ hơn ngày 01/12/2020


14. Mở lại tính năng đọc tất cả thông báo

15. Tối ưu hoá tốc độ đăng ký optin form

16. Trong danh sách chiến dịch bổ sung lọc theo chiến dịch đã xoá + có thể khôi phục chiến dịch đã xoá.​

B. Sửa lỗi/Bug:


1. Upload sản phẩm không ghi nhận đúng dữ liệu của trường customfield dạng datetime.


2. Hiển thị tương tác âm trong chi tiết khách hàng.


3. Không lấy được danh sách quận huyện khi tạo vận đơn với bên vận chuyển Tín Tốc.


4. Hiển thị sai số tiền đã thanh toán trong đơn hàng

Bài viết liên quan
  Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Lê Hải Nguyên

1/5 (1 lượt)