GetFly có chat nhóm được không?

Phần Chat nhóm GetFly chỉ chat 1-1 được.

Để trao đổi thảo luận nhóm, các anh vào phần thư nội bộ tạo 1 thư nội bộ để trao đổi nhiều người nhé.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan