Thiết lập nhóm sản phẩm, upload danh sách sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

188 lượt xem

10/06/2020

Link hướng dẫn: 

 

Chào mừng anh/ chị đến với bài học 11 trong khóa học thiết lập các bước cơ bản ban đầu.

Ở bài học trước tôi đã hướng dẫn anh/ chị upload danh sách khách hàng từ file excel. Tiếp tục ở bài học này tôi hướng dẫn anh/ chị thiết lập nhóm sản phẩm và upload danh sách sản phẩm.

1, Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là tên chung của những sản phẩm tương tự về chủng loại. Tùy theo mục địch hoặc từng loại hình doanh nghiệp có cách phân loại nhóm khách hàng khác nhau.

Với việc phân nhóm sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi được doanh thu theo từng nhóm sản phẩm chung.

Ví dụ:

-        Phân loại nhóm sản phẩm theo phân khúc khách hàng: nhóm sản phẩm dành cho trẻ em, phụ nữ, dành chon am.

-        Phân theo nhóm sản phẩm đồng giá.

-        Phân theo dự án.

-        Giáo dục có thể phân theo khóa học.

a, Tạo nhóm sản phẩm:
a, Tải file excel danh sách sản phẩm:

Chọn cài đặt >> chọn CRM >> chọn tab sản phẩm >> nhóm sản phẩm:

(1) Chọn nhóm cha: để chọn được nhóm cha thì anh/chị cần tạo nhóm sản phẩm trước.

(2) Nhóm sản phẩm: điền tên nhóm sản phẩm anh/ chị cần tạo.

(3) Mã nhóm sản phẩm: khi điền tên nhóm sản phẩm tự động hiển thì mã sản phẩm.

(4) : click thêm để tạo mới nhóm vừa điền.

(5) Hủy: hủy thông tin tên nhóm mới điền.

(6) : chỉnh sửa nhóm đã tạo.

(7) : xóa nhóm đã tạo.

b, Khôi phục nhóm đã xóa

Click chọn >> chọn biểu tượng 


2, Upload danh sách sản phẩm.

Doanh nghiệp đưa danh sách sản phẩm lên giúp những tài khoản khi lên đơn hàng, báo giá, hợp đồng chọn được những sản phẩm có sẵn trên hệ thống.

Nhằm mục tiêu thống nhất về tên sản phẩm, mã sản phẩm.

Chọn biểu tượng >> chọn tab sản phẩm >> click


Tại màn hình tải danh sách sản phẩm chọn  để tải file mẫu excel điền thông tin sản phẩm.E  Lưu ý:

-        File danh sách sản phẩm anh/ chị có thông tin nào thì điền nào thông tin đó, không nhất thiết phải điền hết.

-        Mã sản phẩm: nếu DN có quy định về mã thì anh/ chị tự điền, còn nếu không có quy định hệ thống tự sinh mã từ SP0001

-        Danh mục: chính là nhóm sản phẩm, sản phẩm đó thuộc nhóm sản phẩm nào anh chị đã thêm ở trên và nhớ điền tên nhóm giống như nhóm sản phẩm đã tạo.

-        Đơn vị: tức là sản phẩm đó thuộc loại hộp, cái, mét, căn….

-        Nhà sản xuất: tên nhà sản xuất sản phẩm đó nếu có.

-        Xuất xứ: nguồn gốc sản phẩm đó ở đâu nếu có.

-        Mô tả ngắn: anh/ chị có thể mô tả cho sản phẩm để khi tạo đơn hàng hoặc báo giá có hiển thị mô tả sản phẩm trong đơn.

-        Giá bán lẻ: nếu anh/ chị muốn khi lên đơn chọn sản phẩm thì hiển thị luôn giá bán của sản phẩm đó thì điền giá sp vào mục giá bán lẻ.

b, Upload file excel danh sách sản phẩm:

Quay lại hệ thống vẫn trong mục bán hàng F4 chọn >> tab sản phẩm >> chọn 


(1) Lưu ý: giới hạn mỗi lần tải 1000  sản phẩm.

(2) Chọn tập tin: chọn file danh sách sản phẩm để tải lên.

(3) : tải lên file danh sách sản phẩm đã chọn.

(4) Đóng: dừng tải file danh sách đã chọn.

(5) Ghi đè dữ liệu nếu trùng mã: dùng khi anh/ chị chỉnh sửa lại thông tin của nhiều sản phẩm cùng lúc mà những sản phẩm đó đã có trên hệ thống.  

Tổng kết:

-        Biết cách tạo nhóm sản phẩm.

-        Biết upload danh sách sản phẩm và điền giá sản phẩm để khi lên đơn hàng, báo giá, hợp đồng có giá sẵn không phải tự đánh tay ( nếu có quy định giá chung)

Tổng kết khóa học:

Qua tất cả 11 bài học trên anh chị nắm được các bước cần chuẩn bị ban đầu để triển khai hệ thống một cách hiệu quả và đơn giản nhất.

-     Cách đăng nhập và cài đặt thông tin cá nhân, thanh đổi mật khẩu bảo mật thông tin mật khẩu.

-     Tạo sơ đồ phòng ban trên Getfly để quản lý online.

-     Phân quyền và tạo tài khoản cho người sử dụng trên hệ thống.

-     Nắm được 3 khái niệm phân loại khách hàng: mối quan hệ, nguồn khách hàng, nhóm khách hàng.

-     Biết cách phân loại khách hàng phù hợp với doanh nghiệp anh/ chị.

-     Cài đặt thêm định nghĩa dữ liệu khách hàng, sản phẩm, đơn hàng.

-     Biết upload danh sách khách của doanh nghiệp lên Getfly để phân loại và tiếp tục tư vấn, chăm sóc bán hàng.

-     Tạo nhóm sản phẩm, upload danh sách sản phẩm.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan
Sản phẩm là quà tặng có bị tính vào chi phí để tính lợi nhuận không? Sản phẩm là quà tặng có bị tính vào chi phí để tính lợi nhuận không?

Sản phẩm là quà tặng có qua xuất kho sẽ bị tính giá vốn và tính lợi nhuận như sản phẩm bán bình thường.<p>Lưu ý: Sản phẩm quà tặng được hiểu là bán với giá bằng 0 nên lợi nhuận sản phẩm sẽ bị âm.</p>

Sản phẩm dịch vụ có thể đánh dấu khi upload sản phẩm theo file exel? Sản phẩm dịch vụ có thể đánh dấu khi upload sản phẩm theo file exel?

<p>Để đánh dấu sản phẩm là sản phẩm dịch vụ, sau khi upload sản phẩm thành công, anh/chị có thể sử dụng thao tác sửa trên Getfly</p><p><img src="https://i.imgur.com/quGTDYl.png" alt=""><br></p><p><img src="https://i.imgur.com/9NGHCyF.png" alt=""><br></p><p>Trên file exel upload lên hệ thống hiện chưa có tích chọn phân loại này.</p>