Cách tạo email mẫu (Templates) trên hệ thống Getfly

Marketing - Email

701 lượt xem

10/01/2018

Để tạo email mẫu trên Getfly anh chị vào Marketing --> email marketing --> Template --> thêm 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan