Cách tạo chính sách giá

Chính sách bán hàng

551 lượt xem

2020-03-29 21:10:32

Muốn nhân viên không thay đổi được bạn có thể xậy dựng các chính sách giá.

Để thiết lập các chính sách giá, bạn cần truy cập vào phần chính sách bán hàng như hình minh họa:Để thiết lập chính sách giá,


Bước 1: Bạn nhấp chuột và " Thêm mới" trên màn hình.Bước 2: Điền các thông tin về chính sách giá mà bạn muốn thiết lập.-          Đặt tên chính sách giá


-          Lựa chọn nhóm khách hàng để áp dụng chính sách


-          Lựa chọn thời gian áp dụng


-          Lựa chọn sản phẩm áp dụng chính sách giá


-          Cài đặt chính sách giá cho từng sản phẩm đã chọn


Có thể bớt sản phẩm đã chọn bằng việc nhấp chuột vào dấu " x"  ở cuối mỗi sản phẩm hoặc thêm sản phẩm bằng cách nhấp vào nút " Thêm mới sản phẩm


Bước 3: Sau khi cài đặt chính sách giá xong, bạn nhấp vào " Cập nhật"  ở cuối màn hình.


Bước 4: Bạn nhấp chuột vào nút Click để áp dụng trên màn hình Chính sách giá.


Và quy trình thiết lập chính sách giá đã hoàn thành.


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

5/5 (1 lượt)