Những ai có quyền đánh giá sao cho công việc?

Quản lý dự án - Công việc

388 lượt xem

09/01/2018

Những người được đánh giá sao cho công việc: Những người liên quan trong công việc đều  có quyền đánh giá công việc mình được xem

2 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan