Hướng dẫn tích hợp API đồng bộ thông tin khách hàng Hana sang Getfly CRM - dành cho gói NÂNG CAO

Social CRM

727 lượt xem

2019-08-27 16:49:46

Để tích hợp với với Hana Chatbot anh/chị vui lòng setup theo các bước sau:

PHẦN 1: Mở module Social CRM trên Getfly.

PHẦN 2: Tiến hành setup cấu hình trên hệ thống Hana

Để có thể đồng bộ thông tin khách hàng từ HANA sang Getfly, trước tiên, bạn tiến hành đăng nhập HANA và tiến hành tích hợp fanpage vào HANA theo hướng dẫn tại đây.

https://hotro.hana.ai/dang-nhap-va-tich-hop-chatbot-hana-ai-vao-fanpage-facebook/

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, bạn chọn CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG như trong hình và chọn mục TÍCH HỢP (nếu không thấy menu CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG, hãy liên hệ với người tạo ứng dụng/người có quyền chủ ứng dụng để được phân quyền theo hướng dẫn tại đây).

https://hotro.hana.ai/huong-dan-phan-quyen-cho-cac-thanh-vien-trong-ung-dung/Copy và paste domain Getfly mà doanh nghiệp đang sử dụng vào phần tích hợp Hana với Getfly và nhấn nút LƯU. Ví dụ: https://hana.getflycrm.com

Sau khi tích hợp thành công, khi nhấn vào cuộc chat trên màn hình Live Chat của Hana sẽ hiển thị thẻ Quản lý Getfly ở khung phải. Nhấn vào và đăng nhập bằng tên + mật khẩu Getfly của doanh nghiệp.

Khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị như hình dưới:


Nhấn vào nút + Thêm khách hàng và nhập thông tin khách hàng sẽ đồng bộ sang Getfly, sau khi nhập xong, nhấn vào nút Thêm khách hàng để lưu lại.

Sau khi thêm khách hàng tại giao diện Getfly trên màn hình Live Chat của Hana, thông tin khách hàng sẽ tự động đồng bộ lên Getfly CRM.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo quy trình tự động gọi API để đồng bộ thông tin khách hàng từ Hana sang Getfly khi có khách hàng mới như sau:

Bước 1. Vào WORKFLOW, chọn Xử lý sự kiện.

Bước 2. Trong Xử lý sự kiện, tạo một nhóm sự kiện mới để lắng nghe thông tin khách hàng và đổ về Getfly.

Có 2 loại sự kiện cần lắng nghe:

Có khách hàng mới do Hana tạo: khách hàng mới do Hana tạo tức là khách hàng inbox/comment với fanpage Facebook.

Có khách hàng mới do nhân viên tạo: khách hàng mới do nhân viên tạo tức là khách hàng do nhân viên thêm mới thủ công (tham khảo thêm cách thêm khách hàng mới thủ công tại đây).https://hotro.hana.ai/cach-nhap-them-khach-hang-moi-vao-vong-doi/

Với sự kiện có khách hàng mới do nhân viên tạo, tạo hành động GỌI API như hình dưới:

 

Thiết lập thông tin của hành động API này như hình dưới:

Trong đó:

URL: nhập theo cú pháp https://[TênDomain]/api/callback/hanaai. Tên Domain ở đây sẽ là domain Getfly mà bạn đang sử dụng. Ví dụ: https://demo2.getflycrm.com/api/callback/hanaai

Các trường của khách hàng: chọn các trường thông tin muốn đồng bộ từ Hana sang hệ thống Getfly.

Với sự kiện có khách hàng mới do Hana tạo, gọi hành động đưa khách hàng vào quy trình thu thập thông tin như hình dưới:

 

Quy trình này sẽ bao gồm các hành động: Thu thập thông tin và Gọi API. Với hành động thu thập thông tin, bạn thu thập các thông tin cần thiết để Hana lưu thông tin vào hệ thống, sau đó mới truyền những thông tin đã thu thập được về Getfly. Nếu thông tin chưa được thu thập (dữ liệu trống) thì thông tin đó truyền về Getfly sẽ không có giá trị.

Cấu hình hành động Thu thập thông tin:

Cấu hình hành động Gọi API tương tự như trên.

Lưu ý: Chỉ các ứng dụng đang sử dụng gói DÙNG THỬ và gói CAO CẤP của HANA mới có thể sử dụng tính năng tích hợp này. Ứng dụng đang thuộc gói TIÊU CHUẨN và NÂNG CAO cần nâng cấp lên gói CAO CẤP mới có thể tích hợp và tạo các quy trình như trên.

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)