Phương thức tiếp cận

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

360 lượt xem

05/01/2018

Bạn muốn tạo phương thức tiếp cận trong phần chiến dịch , trước tên bạn cần nhập trạng thái cần đặt tên VD: bạn muốn thêm một trạng thái " đã gọi" sau khi thêm xong bạn ấn "Enter" là dc, rồi mới ấn "cập nhập"

-Bạn muốn sửa các trạng thái, VD: bạn muốn sửa " thông tin khách hàng " thì bạn ấn vào bút toán sửa hình bút chì , sau khi sửa xong bạn ấn "dấu tích" rồi mới cập nhập.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan