KPI doanh thu theo nguồn ko bằng tổng KPI

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

236 lượt xem

05/06/2019

KPI doanh thu không bằng tổng doanh thu của các nguồn chi tiết bên dưới


Nguyên nhân: vì một khách hàng có thể ở nhiều nguồn khác nhau nên hệ thống sẽ ghi nhận doanh thu cho các nguồn đó.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan