Cách gửi mail cho tất cả khách hàng ở chiến dịch

Marketing - Email

302 lượt xem

31/05/2019

Để gửi mail cho tất cả các khách hàng ở chiến dịch, anh/chị có thể thao tác theo hai cách sau:

Cách 1: Nếu anh/chị là người quản lý chiến dịch , anh/chị có thể gửi mail theo chiến dịch
Cách 2: Nếu anh/chị không phải là người quản lý chiến dịch, nhưng có quyền xem tất cả khách hàng.

Anh/chị có thể tìm kiếm tất cả các khách hàng thuộc chiến dịch sau đó lưu lại bộ lọc tương ứng


Khi gửi mail anh/chị có thể gửi theo bộ lọc mới tạo trước đóCHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan