Tôi muốn gửi sms chúc mừng 8/3 thì làm như thế nào?

Marketing - SMS Brandname

346 lượt xem

16/03/2019

Để gửi được sms chúc mừng 8/3, trước tiên anh/chị cần lọc được danh sách khách hàng là NỮ để gửi sms:


Anh/chị có thể lọc ở mục tìm kiếm nâng cao sau đó anh/chị sẽ tạo bộ lọc cho điều kiện tìm kiếm vừa rồi.

Khi gửi sms anh/chị sẽ chọn gửi cho bộ lọc mới tạo: KHÁCH HÀNG GIỚI TÍNH NỮ


Chúc anh/chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan