Tôi up load tích điểm trên hệ thống ghi nhận bằng 0

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

328 lượt xem

06/03/2019

Khi bạn muốn up load điểm thưởng chú ý là không được sửa file mẫu của Getfly, phải để nguyên mẫu của getfly rồi điền thông tin rồi up lên thì hệ thống mới nhận giá trị điểm của khách hàng

Trường hợp up tích điểm bằng 0 là do trong file mẫu của Getfly các bạn xóa cột như hình thì giá trị tích điểm của khách hàng bàng 0.


Chúc các bạn may mắn!
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan