Làm sao để nhân viên chỉ tạo được đơn hàng cho các bạn trong phòng ban của mình?

Bán hàng

285 lượt xem

23/02/2019

Nếu anh/chị có quyền duyệt đơn hàng, thì anh/chị có thể tạo được đơn hàng cho các bạn thuộc phòng ban của mìnhVà anh/chị cũng sẽ xem được các đơn hàng mà người thực hiện là các bạn thuộc phòng ban của mình trực thuộc.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan