Danh mục: Quy trình

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Quy trình

19/01/2018

Dự án công việc

Sau khi bạn đã tạo dự án xong, bạn cần sắp xếp lại dự án theo ý mình , thì bạn ấn vào nút cài đặt ở dự án rồi ấn "sắp xếp dự án" vào đây bạn có ...

Bài viết nhiều bình luận