Danh mục: Quy trình

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Quy trình

20/12/2019

Quy trình duyệt đơn hàng

Chào anh/chị, để có thể sử dụng được quy trình duyệt đơn hàng đối với các đơn hàng trên hệ thống, anh/chi có thể thao tác như sau:1, Bật quy trình duyệt ...

27/11/2018

Thao tác lịch chăm sóc

Lịchh chăm sóc là tính năng giúp bạn có thể thiết kế kế hoạch dể chăm sóc khách hàng tự động. Khi thiết  lập lịch chăm sóc, hệ thống tự động ...

19/01/2018

Dự án công việc

Sau khi bạn đã tạo dự án xong, bạn cần sắp xếp lại dự án theo ý mình , thì bạn ấn vào nút cài đặt ở dự án rồi ấn "sắp xếp dự án" vào đây bạn có ...

Bài viết nhiều bình luận