Danh mục: Marketing - Email

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Marketing - Email

19/01/2018

Xóa Templates

Nếu bạn là người tạo ra Templates thì bạn mới có quyền xóa, và nút xóa Templates sẽ ở chính giữa mẫu , như hình vẽ phía dưới 

10/01/2018

Lưu mẫu email

Bạn muốn lưu email vào làm mẫu trước tiên bạn vào "emaik maketing" rồi thêm mới tạo email , sau khi tạo xong 1 email bạn muốn chọn email đó làm mẫu thì bạn ấn ...

Bài viết nhiều bình luận