Danh mục: Khách hàng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Khách hàng

04/01/2018

Mối quan hệ

Bạn đăng nhập bằng tài khoản addmin sau đó vào cài đặt > CRM > Mối quan hệ: Sau đó bạn chọn mối quan hệ mà bạn muốn thay đổi ...

29/12/2017

Quyền xem khách hàng

Có 5 thứ tác động đến quyền xem khách hàng 1. Quyền truy cập module khách hàng hay không 2. Người phụ trách khách hàng được quyền xem khách hàng mình phụ ...

Bài viết nhiều bình luận