Danh mục: Khách hàng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Khách hàng

31/01/2018

Thêm mới mối quan hệ

Bạn muốn thêm mối quan hệ của khách hàng, trước tiên bạn phải có quyền admin, xong khi có quyền admin bạn thêm nhanh ở màn hình (F2) luôn ấn vào dấu cộng như ...

12/01/2018

Trạng thái "Đừng quên"

Để có quyền thiết lập số ngày Đừng quên trước tiên bạn phải được phân quyền "CRM" trong bảng thiết lập quyền ở phần phân quyềnSau khi đã được phân ...

Bài viết nhiều bình luận