Danh mục: Khách hàng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Khách hàng

21/06/2018

Trùng khách hàng

Khi bạn up khách hàng lên hệ thống mà hệ thống báo trùng, mặc dù bạn đã check trùng ở file excel, bạn cũng đã check trùng ở trên hệ thống.Thì có thể bạn ...

31/01/2018

Thêm mới mối quan hệ

Bạn muốn thêm mối quan hệ của khách hàng, trước tiên bạn phải có quyền admin, xong khi có quyền admin bạn thêm nhanh ở màn hình (F2) luôn ấn vào dấu cộng như ...

Bài viết nhiều bình luận