Danh mục: Getfly 4.0

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Getfly 4.0

28/03/2020

Cách gửi sms trên Getfly

Cách thao tác gửi sms trên Getfly* Trước tiên yêu cầu hệ thống đã kết nối thành công sms với bên Getfly. Để đăng ký dịch vụ sms anh chị vui lòng tham khảo ...

Bài viết nhiều bình luận