Danh mục: Đào tạo mindset

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Đào tạo mindset

10/01/2018

KPI nhân viên

Nếu bạn muốn xem tương tác của nhân viên trong 1 tháng hay thời gian khác thfi bạn vào "KPI > vào nhân viên" chọn thời gian là " tháng này" hoặc " khác" Tại ...

Bài viết nhiều bình luận