Danh mục: Bán hàng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Bán hàng

28/11/2018

BẢNG GIÁ BÁN LẺ

BẢNG GIÁ BÁN LẺ Để truy cập vào phần Bảng giá bán lẻ bạn cần được phân thêm quyền truy cập/ thêm/ sửa/ xóa bảng giá bán lẻ trong mục phân ...

09/08/2018

VAT ở Đơn Hàng

Đơn hàng có 2 VATMột là VAT từng sản phâmHai là VAT toàn bộ Đơn HàngVới trường hợp các Đơn Hàng có nhiều sản phẩm mà mỗi sản phẩm ở một mức VAT thì ...

Bài viết nhiều bình luận