Danh mục: Bán hàng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Bán hàng

05/07/2018

Xóa sản phẩm

Bước 1 :Bạn vào Bán Hàng (F4) rồi chọn Sản Phẩm.Bước 2: Tích chọn những sản phẩm cần xóa> chọn thao tác "Xóa"Note: Những sản phẩm đã xóa luôn hiện ở ...

20/06/2018

Duyệt đơn hàng

Bạn muốn sử dụng quy trình duyệt bạn phải là admin, sau đó vào cài đặt, chọn CRM rồi tích chọn quy trình duyệt ơ đây, ảnh dưới minh họa :

Bài viết nhiều bình luận