Danh mục: Bán hàng

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Bán hàng

19/01/2018

Đơn hàng - Sửa

Để cài đặt Sau khi duyệt đơn hàng không cho sửa Đơn hàng các bạn vào:Cài đặt > CRM > Tùy chọn > Các Tùy chọn về Đơn hàng: Không cho phép chỉnh sửa ...

03/01/2018

Lợi nhuận sản phẩm

Lợi nhuận sản phẩm = (Gián bán - giá vốn) x Số lượng Lưu ý: lợi nhuận sản phẩm chỉ mang tính tương đối, phụ thuộc vào giá vốn sản phẩm và k tính ...

Bài viết nhiều bình luận