Danh mục: 3. Marketing

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục 3. Marketing

11/06/2020

1. Chiến dịch

Anh/chị tham khảo video hướng dẫn chi tiết sau: Tạo và quản lý Chiến dịch1.1. Chiến dịch là gì?Chiến dịch dùng để phân chia Khách hàng cho nhân viên kinh ...

11/06/2020

4. Marketing automation

Anh/chị tham khảo video hướng dẫn chi tiết sau: 1. Tính năng automation là gì?Marketing đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. ...

Bài viết nhiều bình luận