Phần tìm kiếm nhanh ngoài màn hình khách hàng có thể tìm kiếm thông tin gì của khách hàng


Phần tìm kiếm nhanh ở ngoài màn hình f2 khách hàng tìm kiếm theo các thông tin :

1: Tên khách hàng

3: Email khách hàng

3: Số điện thoại khách hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận