Optin-form trên tất cả các website bên mình đều trắng xoá

Đào tạo mindset

748 lượt xem

30/12/2017

Kiểm tra Opt-In Form có bị quá hạn sử dụng hay không. Khi thiết lập 1 optin form nếu muốn để khách hàng đăng ký vào form đó bất kỳ lúc nào, thì anh chị sẽ bỏ qua không chọn thời gian bắt đầu và kết thúc trong phần 3 "chỉ định thời gian sử dụng"

5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan