Nội dung kết nối tổng đài South telecom với Getfly


NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI SOUTH TELECOM VÀ GETFLY

Khi kết nối tổng đài South telecom và Getfly có thể thực hiện cuộc gọi gián tiếp từ giao diện Getfly; đồng bộ và lưu trữ lịch sử cuộc gọi, gắn thông tin cuộc gọi với thông tin khách hàng.

Cụ thể:

1.       Thực hiện cuộc gọi

-        Gọi đi: người dùng click trực tiếp vào số điện thoại đã được lưu trên Getfly, nhấn gọi ngay để thực hiện cuộc gọi. Việc thực hiện cuộc gọi này phụ thuộc quyền của người thao tác trên Getfly, và số máy nhánh đã được cài đặt. Khi nhấn gọi ngay thì hệ thống phần mềm của tổng đài South telecom sẽ bật lên phần mềm gọi điện và chuyển cuộc gọi đi đến số điện thoại của khách hàng; phần mềm này là phần mềm chuyên dụng của South telecom, được cài trực tiếp trên máy tính của nhân viên. Khi click số điện thoại khách hàng trên trình duyệt Getfly, phần mềm này sẽ hiện lên trên màn hình xác nhận lại với nhân viên một lần nữa có tiếp tục thực hiện cuộc gọi này hay không, nếu có, cuộc gọi sẽ được kết nối, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

Phần mềm chuyên dụng này có thể cài đặt chế độ auto answer, nghĩa là khi click số điện thoại khách hàng thì cuộc gọi sẽ chuyển ngay đến số điện thoại của khách mà không cần thêm bước xác nhận nữa.

 

-        Nhận cuộc gọi: khi có cuộc gọi tới, tổng đài South telecom đẩy API sang Getfly hiện thị Popup cuộc gọi tới trên giao diện Getly, những tài khoản với máy nhánh tương ứng được nhận cuộc gọi sẽ hiện popup để nhận cuộc gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

+ Nếu cài đặt chế độ auto answer cho phần mềm chuyên dụng thì cứ có cuộc gọi đổ về sẽ mặc định nghe.

+ Nếu không cài chế độ auto answer cho phần mềm chuyên dụng thì khi có cuộc gọi đến, phần mềm sẽ báo lên, nhân viên ấn nghe thì cuộc gọi mới được kết nối.

Lưu ý: Để đảm bảo việc đường truyền nghe gọi không bị gián đoạn thì:

-         Nhân viên phải được phân máy lẻ và phân quyền

-         Có thiết bị nghe chuyên dụng và tương thích với máy tính

-         Internet ổn định

 

2. Lưu trữ lịch sử cuộc gọi.

-  Thời gian lưu cuộc gọi: Sau khi kết thúc cuộc gọi, tổng đài South telecom sẽ tự động chuyển dữ liệu cuộc gọi qua Getfly bằng API, thời gian đẩy cuộc gọi từ South telecom qua Getfly là 5 phút.

- Cuộc gọi được ghi vào tài khoản, khách hàng tương ứng trên Getfly. Nếu số điện thoại tương ứng với nhiều khách hàng trên Getfly thì cuộc gọi được ưu tiên lưu tại khách hàng tạo trước. Nếu số điện thoại chưa có thông tin trên Getfly thì được lưu thành “Số máy lạ”

- Cuộc gọi được lấy và định danh dựa vào ID cuộc gọi. Trạng thái cuộc gọi được lấy theo trạng thái của cuộc gọi trên hệ thống tổng đài:

+ Cuôc gọi đi lỡ: thao tác gọi đi khách hàng không nhắc máy,  hoặc nhân viên chưa chờ hết chuông chờ đã gác máy

+ Cuộc gọi đi  thành công: thao tác gọi đi khách hàng nghe máy (hệ thống bắt đầu tính dây đàm thoại)

+ Cuộc gọi đến lỡ: khách hàng gọi đến nghe hết lời chào không có nhân viên nào nghe máy, hoặc khách hàng chưa nghe hết chuông chờ đã gác máy (Việc nghi  nhận log cuộc gọi lỡ cho máy nhánh nào tuỳ thuộc vào kịch bản tổng đài)

+ Cuộc gọi đến thành công: khách hàng gọi đến và nhân viên nghe máy ( hệ thống bắt đầu tính giây đàm thoại)

 

3. Ghi âm cuộc gọi:

Mọi cuộc gọi thành công đều được ghi âm. Thời hạn lưu trữ ghi âm cuộc gọi là 45 ngày. Việc ghi âm này được thực hiện và lưu trữ bởi tổng đài South telecom. Trên giao diện Getfly, các phần thể hiện ghi âm đều là dẫn link tới file ghi âm trên hệ thống tổng đài.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận