Những trường thông tin cần lưu ý khi upload khách hàng


Chào anh chị

Khi anh chị upload khách hàng lên hệ thống bằng file excel thì những trường thông tin các anh chị cần lưu ý đó là: 

- Nhóm khách hàng: Trong hệ thống anh chị đã tạo nhóm khách hàng như thế nào thì khi điền vào file anh chị phải nhập y như vậy. 

Ví dụ: nhóm ''KH doanh nghiệp'' thì cũng phải nhập là ''KH doanh nghiệp''', không được nhập là ''KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP'' hay ''kh doanh nghiệp''

- Nguồn khách hàng: tương tự với nhóm khách hàng, anh chị đã tạo nguồn khách hàng như thế nào thì phải nhập y như vậy


- Người giới thiệu: điền số điện thoại của người giới thiệu khi anh chị đã nhập thông tin đầy đủ của những cộng tác viên trong hệ thống

- Mối quan hệ: điền mối quan hệ mà anh chị đã tạo trên hệ thống, ví dụ: KH mới, KH tiềm năng, KH VIP,... Phần này khác với Nhóm khách hàng và Nguồn khách hàng 1 chút đó là anh chị có thể viết hoa hay viết thường đều được.


Cảm ơn anh chị đã theo dõi!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận